Annons
”Läromedlet ska ge lärare och elever större möjligheter att planera och genomföra undervisningen på egen hand”, skriver Rolf Ekelund. Foto: Shutterstock

”Mer läromedel i skolans undervisning”

Publicerad 17 november 2020

Debatt För att målet om mer läromedel i skolans undervisning ska nås krävs att befintliga hinder rivs eller nedmonteras. Det gäller i första hand frågorna om prissättning och pedagogik, skriver Rolf Ekelund.

Under de tre senaste decennierna har vi haft en tämligen entonig debatt om skolans läromedel. Den har i huvudsak handlat om bristen på läromedel i skolan, de höga priserna och den styrande pedagogiken.

Nu kan äntligen en ljusning skönjas. Förbundet Läromedelsförfattarna driver framgångsrikt kampanjen Rätten till läromedel, och såväl de båda lärarfacken som elevorganisationerna har anslutit sig till kampanjens budskap om mer läromedel i skolans undervisning.

Läromedelsförfattarna har indirekt också lyckats förmå regeringen att förlänga den statliga läromedelsutredningen med sju månader. Enligt ett tilläggsdirektiv flyttas presentationen av utredningens betänkande fram till den 30 juni 2021. Utredningen ges således mer tid att analysera frågan om läromedlens ställning i skolan samt ge förslag till förbättringar, sannolikt genom ett antal statliga initiativ.

Branschföreningen Läromedelsföretagen har stämt in i Läromedelsförfattarnas argumentation för mer läromedel i skolan och har även publicerat en ny kvalitetspolicy för medlemmarnas produkter. Den nya policyn ger knappast några svar på frågan om hur framtidens läromedel kommer att utformas, men den signalerar ändå två viktiga saker: förlagen strävar efter hög kvalitet i läromedelsproduktionen och förlagen ger författarna betydande inflytande över läromedlens utformning.

Att författarna och producenterna av läromedel strävar i samma riktning är naturligtvis bra och lovar gott för fortsättningen. För att målet om mer läromedel i skolans undervisning ska nås krävs emellertid också att befintliga hinder rivs eller nedmonteras. Det gäller i första hand frågorna om prissättning och pedagogik.

Läromedelsföretagen nämner i sammanhanget inget om den viktiga prisfrågan. För att uppnå fullgod och likvärdig tillgång till läromedel för alla elever i svensk skola krävs åtminstone en fördubbling av läromedelsinköpen räknat i pengar. Det är inte realistiskt att tro att kommunerna och skolorna skulle acceptera dagens höga priser vid en sådan ökning av läromedelsinköpen. Räknat i volym måste kunden då få betydligt bättre valuta för pengarna. Prissänkningar i nivån 30 procent bör kunna krävas.

Eleverna bör framgent ges betydligt större inflytande över val och inköp av läromedel

Vad gäller pedagogiken behöver författare och förlag enas om förändringar av det i dag gällande grundkonceptet för läromedel. Man måste lyssna till kritiken om läromedlens oönskade styrning av undervisningen. Dagens lärare använder inte läromedel på samma sätt som lärare gjorde för femtio år sedan, då konceptet för så kallade heltäckande läromedel tillkom.

Det råder ingen brist på utgångspunkter för konstruktion av nya läromedelskoncept; man kan söka lämpliga upplägg i såväl läromedel från 50-talet som i nya innovativa lösningar. Huvudsaken är att läromedlet ger lärare och elever större möjligheter att planera och genomföra undervisningen på egen hand. Läromedlet ska inte ”tvinga” dem att följa en på förhand snitslad bana från start till mål.

Eleverna bör framgent ges betydligt större inflytande över val och inköp av läromedel än vad som i dag vanligtvis förekommer. Säkerligen vill en överväldigande majoritet av eleverna ha tillgång till egna läromedel, analoga eller digitala, i samtliga teoretiska ämnen.

Förhoppningsvis kan vi se fram emot en utveckling som leder till det självklara upplägget av undervisningen där de tre aktörerna läraren, eleven och läromedlet samspelar i processer som gynnar elevernas lärande.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons