algebra
Matematik

Mer matte – även för högstadiet?

På torsdagen annonserade regeringen att det blir fler timmar i matematik för mellanstadieelever redan till hösten. Men en majoritet i utbildningsutskottet vill ha fler timmar även för högstadiet. 

Riksdagen föreslår att regeringen ska besluta om ett ökat antal matematiktimmar för årskurs 7-9, med start 2017. Debatt och beslut i frågan genomförs onsdag 9 mars. Riksdagen har tidigare framfört samma åsikt till regeringen.

Hittills har regeringen gått emot riksdagen.

­– ­Det pågår diskussion om stadieindelad timplan och det här har vi med i diskussionerna. Stadieindelad timplan är en viktig prio för Alliansen, och när den här frågan är i mål så är även stadieindelad timplan det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin, till Skolvärlden.

Alliansen hade tidigare budgeterat för att utöka matematikundervisningen även för högstadiet, med början i år, något som regeringen inte prioriterat.

Nu pågår diskussionen om antal matematiklektioner för högstadieelever.

– På grund av att regeringen inte har hörsammat riksdagen tidigare, har redan en årskurs gått miste om sina mattelektioner. Vi är måna om att inte fler ska gå miste om detta, säger Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesman för Moderaterna.

Den minsta totala undervisningstiden i matematik ska, enligt förslaget, ökas successivt med 105 timmar i grundskolan. Till hösten får mellanstadieeleverna ytterligare en timme matematik i veckan. De 245 miljoner förslaget kommer att kosta i år, och de 490 miljoner kronorna för nästa år ska kommunerna få full ersättning för av staten.

Kommentera