mattebild
Foto: Shutterstock
Förslag

Mer matte på högstadiet

Utbildningsutskottet föreslår att högstadieelever ska få en extra mattelektion i veckan. Debatt nästa vecka. 

Förslaget kommer att debatteras i riksdagen torsdagen den 12 mars. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag som gör det möjligt för elever i årskurs 7-9 att en undervisningstimme mer i matematik per vecka.

Förslaget grundar sig i motioner som har lagts fram av de fyra allianspartierna. Bakgrunden är elevernas sjunkande matematikkunskaper och utskottet menar att det behöver göras satsningar direkt riktade till högstadieelever.

Tre partier – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – reserverar sig mot utskottets förslag. De menar de som arbetar i skolan behöver arbetsro. Dessutom säger man att regleringar av grundskolans timplaner bör behandlas i ett samlat grepp och beredas på ett seriöst sätt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hänvisar dessutom till att man enligt överenskommelsen om målstyrning och utvärdering i grundskolan mellan regeringspartierna och den borgerliga oppositionen avser att föra samtal om grundskolans timplan.

Beslut i frågan tas i samband med debatten den 12 mars.

Kommentera