Classroom kids

I höst får landets mellanstadieelever ytterligare en timme matte i veckan.

Utökad undervisningstid

Mer matte på schemat

Mer matematik på schemat. Det blir det för landets elever i årskurserna 4-6 redan i höst, efter ett nytt regeringsbeslut.

För tre år sedan utökades undervisningstiden i matematik i årskurserna 1-3 och nu är det alltså mellanstadieelevernas tur.

Regeringen beslutade under torsdagen om en lagrådsremiss med förslag om att öka undervisningstiden i matematik för eleverna i årskurserna 4-6.

Den minsta totala undervisningstiden i matte ska, enligt förslaget, ökas successivt med 105 timmar i grundskolan. Till hösten får mellanstadieeleverna ytterligare en timme matematik i veckan.

– Matematiken behöver stärkas i skolan. Både för elever som behöver mer tid för att nå kunskapskraven och för elever som med mer tid kan nå mycket längre. Det här är ett steg vi tar i bred samsyn och som varit känt länge, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i en kommentar.

Enligt regeringen ska kommunerna ersättas fullt ut redan från start. Satsningen kommer att kosta 245 miljoner kronor i år och 490 miljoner kronor nästa år.

Nicklas Mörk.
Nicklas Mörk.

Samtidigt råder det i Sverige en stor brist på lärare i matematik. I höstas antogs bara 420 studenter till lärarutbildningen i matematik – men enligt Skolverkets prognoser skulle det behövas utexamineras 1000 mattelärare om året.

– Vi har en stor lärarbrist som byggts upp under lång tid, men det går inte att backa ur problemet. Att stärka ämnet matematik är också ett sätt göra det mer attraktivt att bli mattelärare, menar Gustav Fridolin.

Nicklas Mörk undervisar i bland annat matematik på Fröviskolan i Lindesberg och är en av Lärarnas Riksförbunds ämnesspanare.

Han välkomnar att det blir mer matte i årskurserna 4-6, men påpekar att mer tid inte är en garanti för att elevernas kunskaper i ämnet förbättras.

– Det beror på vad man gör av den extra timmen. Om man fortsätter i gamla hjulspår eller lämnar eleverna själva att räkna i matteboken, då spelar en timme till inte så stor roll. Används tiden rätt – till mer undervisning – tror jag absolut att det gynnar eleverna, säger han och fortsätter:

– Det man vill komma åt är en förändring så att vi inte halkar efter mer i matematikämnet. Det har blivit större och större klyftor mellan eleverna och försämrade resultat både vad gäller hög- och lågpresterande elever. Som mattelärare tycker jag så klart att det är bra att man satsar, men det måste också finnas en balans mellan ämnena. Jag förstår om alla ämnen vill ha mer tid.

Kommentera