maria_bjorsell_klass

Maria Björsell jobbar som special- och ämneslärare i Nacka.

Nytt förslag

Mer autism och ADHD på speciallärarnas utbildning

Regeringen vill att alla som läser till speciallärare och specialpedagog ska få lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att bli bättre på att anpassa lärmiljön.

NPF

De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.
Personer med NPF har ofta svårigheter med:

  • reglering av uppmärksamhet
  • impulskontroll och aktivitetsnivå
  • samspelet med andra människor
  • inlärning och minne
  • att uttrycka sig i tal och skrift
  • motoriken

Källa: Riksförbundet Attention

Man räknar med att en eller två elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som Autismspektrumtillstånd, ADHD eller Tourettes syndrom. Det är utifrån den bakgrunden som utbildningsdepartementet nu vill införa 15 poäng NPF för samtliga som utbildar sig till speciallärare eller specialpedagog.

– Alla barn behöver bli sedda och få det stöd de behöver i skolan. Genom dessa förslag stärks den specialpedagogiska kompetensen och elever med neuropsykiatriska svårigheter kommer att kunna mötas på ett bättre sätt i den svenska skolan, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Maria Björsell jobbar som special- och ämneslärare på Orminge skola i Nacka. Hon välkomnar satsningen.

– Jag skulle vilja säga att det är nödvändigt, det här är så väldigt viktigt. Jag skulle nog säga att det här handlar om de elever vi lägger mest tid på, säger hon.

Samtidigt menar hon att regeringen borde gå ännu längre.

– Det är jättebra att de satsar på mer kunskap för speciallärare, men det räcker inte. Alla lärare möter de här svårighetern, det finns inte en lärare idag som inte har barn i sitt klassrum de måste göra anpassningar till utifrån funktionsnedsättningar. Så det här borde ingå i utbildningen för alla lärare.

Förra året beslutade regeringen att lägga 258 miljoner kronor om året på ett nytt statsbidrag, för att underlätta för kommunerna att anställa och vidareutbilda motsvarande 800 speciallärare, men fortfarande är bristen på utbildad personal stor.

De nya inslagen i utbildningen förväntas utgöra ungefär 15 poäng. Totalpoängen för utbildningen ska inte ökas på, men regeringen har inte meddelat vad man vill ta bort för att göra plats.

Kommentera