DEBATT

”Mer press gynnar bara elever utan svårigheter”

DEBATT En ännu mer betygsfixerad skola kommer knappast vara bränsle i den lilla elden som knappt existerar hos dagens elever, utan snarare vatten, som i värsta fall kan släcka den, skriver 16-åriga Martin Hedrenius som startat en namninsamling mot betyg i årskurs 4.

Under de senaste veckorna har debatten kring betyg från årskurs fyra varit het. I höstas skickade den dåvarande alliansregeringen ett utredningsförslag om att sänka betygsåldern från årskurs 6 till 4 på remiss. 34 av 44 remissinsatser är negativa. Bland annat lärarfacken, Barnombudsmannen (BO), Skolverket, Skolinspektionen och lärosäten. Alliansen har inte tagit intryck av remissinsatserna och hotar att tillsammans med Sverigedemokraterna införa betyg från tio års ålder. I och med det tog jag initiativ till en partipolitiskt obunden namninsamling, som tiotusentals skrivit under. Med forskning och lärare på vår sida sätter vi tillsammans underkänt på Alliansens förslag.

Jag anser att den skolpolitiska debatten har fastnat i frågan om betyg från fjärde klass. Istället bör det föras en mer progressiv debatt om hur vi ska kunna utveckla skolan. Läraryrket behöver stärkas, mindre klasser och mer specialpedagoger borde snarare stå i fokus. I debattartikeln “Inga hållbara argument från årskurs fyra” (DN 16 januari 2015) skriver representanter från Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola att skolans reformarbete just borde fokusera på att stärka lärares kompetens och professionella roll än att diskutera betygsålder.

I debatter har allianspolitiker blivit ofokuserade och skyller på andra reformer (exempelvis att rödgröna är skeptiska till vinstdrivande skolor) och att regeringen både måste ge och ta. Där går pusselbitarna ihop, det låter ganska logiskt att man måste ge och ta för att få igenom sin politik. Men det är fel pusselbit, som i värsta fall kan slita ut andra bitar i skolans pussel och elevernas liv. 

Alliansen menar att betyg från årskurs 4 är ett kunskapslyft. Betygen är till för att öka pressen på lärarna, om de tvingas sätta betyg fokuserar de mer på målen och gör ett bättre jobb, tror Alliansen. Ändrad betygsålder är, enligt dem, reformen som kommer få de sjunkande skolresultaten att åka berg-och-dal-bana upp till toppen. Men när de som jobbar för att hålla berg-och-dalbanan igång säger att den inte kommer åka upp till toppen och snarare säger att den kommer åka ännu längre ner till botten, så lyssnar inte alliansen. Jan Björklund (FP) , Thomas Tobé (M) och deras kamrater bryr sig inte. 

Föreställ dig att om några år så kommer en tioårig elev hem från skolan. Slänger skolväskan på golvet. Istället för att leka och upptäcka världen ska tio-åringen sitta hemma och apatiskt oroa sig över sina betyg. 

Ur ett visionärt perspektiv, är det på allvar så de vill att svensk skola ska se ut? Ska inte skolan vara modernare? Överdriver man inte den gamla idén om betyg? Tillbaka till berg-och-dal-banan. Det alliansen måste förstå är att skolan inte är någon sorts experimentspark. Skolan är en plats för kunskap och utveckling, där hör fanatiska kunskapsfientliga förslag inte hemma. För det är just det som förslaget om betyg från årskurs 4 är – fanatiskt. Lärarfacken och forskningen kommer med rationella argument om varför det inte är rätt väg att gå, men alliansen lyssnar inte.

Mer press gynnar endast elever som inte har det svårt i skolan. Jag själv hade det inte lätt. I åttan fick jag möjligheten att börja på en skola som erbjöd extrahjälp till elever med Asbergers syndrom. Jag tog den möjligheten och det är det bästa beslut jag någonsin tagit. Den skolan gav mig viljan, entusiasmen och tron på att jag inte var dum i huvudet. Liten klass, mindre stress och fokus på kunskap där man såg individen. Jag tror flera, oavsett om man har funktionsnedsättning, skulle få en mer lärorik skolgång på det sättet. För när man brinner för kunskap, då utvecklas man som mest. I dag brinner dessvärre de flesta elever, både äldre och yngre, väldigt lite för kunskap. En ännu mer betygsfixerad skola kommer knappast vara bränsle i den lilla elden som knappt existerar, utan snarare vatten, som i värsta fall kan släcka den. 

Lust, kreativitet och inspiration är barnens nyckel till kunskap, inte studiestress och byråkrati! 

Martin Hedrenius
Initiativtagare till namninsamlingen mot betyg från årskurs 4

 

Kommentera