prov_test_skriva_elev
Inte bara bedömning

Mer tester kan ge bättre inlärning

Tester används ofta för att mäta elevernas kunskaper. Men det finns starka belägg för att tester också bidrar till inlärning.

carola_wiklund-hornqvist
Carola Wiklund-Hörnqvist

Gör: Universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. 

Avhandling: Disputerade 2014 med avhandlingen ”Brain-based teaching: behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning”. 

Prov och tester har en given plats i all undervisning men används oftast i bedömningssyfte. Det finns dock ingen anledning att stanna där. Tvärtom visar studier inom kognitiv psykologi att tester också är ett effektivt verktyg för att främja lärandet. 

– Minne och lärande är två sidor av samma mynt. Att använda pedagogiska metoder som korresponderar med hur vårt minne fungerar är därför en bra utgångspunkt för att stödja lärandet, säger Carola Wiklund-Hörnqvist, universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

– Det som är relevant vid testbaserad inlärning är minnesprocesserna. Vi ser något vi ska lära oss, vi kodar in det, förhoppningsvis lagrar vi det i hårddisken och sen när vi behöver kunskapen så plockar vi fram det ur minnet. Poängen med testbaserad inlärning är att det tränar framplockningsmuskeln redan vid inlärningen. Varje gång vi plockar fram något ur minnet stärks minnesspåren i hjärnan och gör det mer sannolikt att vi, vid ett senare tillfälle, kommer kunna plocka fram det igen. 

Att man lär sig saker via tester har varit känt länge. Men forskning kring varför det fungerar är relativt ny. De jämförande studier som gjorts visar att testbaserad inlärning är den pedagogiska metod som har högst potential för att stärka lärandet, även på längre sikt. 

– En orsak är att tester tvingar eleven att vara aktiv. Att bara läsa en text om och om igen är passivt och ineffektivt. Och det tenderar att ge en falsk illusion av att man kan, när det egentligen handlar om igenkänning när man läser texten tredje gången, säger Carola Wiklund-Hörnqvist. 

Men tester har även visat sig vara bättre än mer aktiva metoder som gruppdiskussioner och mindmappar. 

– De som lär sig genom gruppdiskussioner är de som gillar att diskutera, det gynnar inte alla. Problemet med den typen av metoder är att individen blir mer utelämnad till personliga egenskaper. Testning kräver samma sak av alla och fokus hamnar helt på det som ska läras in. 

Borde man testa mer i skolan? 

– Ja, om testerna används som medel för lärande. Men det är ingen mirakelmetod som är svaret på alla skolans problem. Kanske funkar test bättre på vissa ämnen och områden än andra. Men jag tycker absolut att man ska testa mer. Har man en 60-minuterslektion kan man ha ett femminuterstest efter halva lektionen. Släng ut två, tre frågor och gå igenom snabbt. Det kommer göra eleverna mer alerta, elevernas svar kan ge diskussionsunderlag till resten av lektionen och det korresponderar mer med hur minnet fungerar. 

Kommentera