angmo_np_granskning

Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen

| Foto: Frida Rönnholm
Fusk

Mer än var tionde skola bryter mot NP-reglerna

De allra flesta skolor hanterar de nationella proven på rätt sätt, visar Skolinspektionens oanmälda granskning.
Men på 15 procent av skolorna förekommer brister i hanteringen.

Om Skolinspektionens granskning

Skolinspektionens oanmälda granskning gjordes den 8 maj, två dagar för det nationella provet i matematik B och C i årskurs 9. Granskningen omfattar 60 grundskolor, 38 kommunala och 22 fristående, runt om i landet.

Vid besöken inspekterades skolornas förvaring av proven och rektor (eller annan verksamhetsansvarig) intervjuades om skolans rutiner för förvaring och hantering av proven.

Rapporterna om läckta nationella prov och facit som sprids via sociala medier har avlöst varandra under våren. Det har också rapporterats om hur lärare brutit mot reglerna för nationella prov genom att till exempel öppnat proven i förväg, för att kunna förbereda sina elever på det som ska komma på proven.

Som en följd av fusket meddelade Skolverket tidigare i våras att man skärper reglerna för hanteringen av proven och nu har Skolinspektion gjort en oanmäld granskning för kontrollera om skolorna följer Skolverkets anvisningar.

Granskningen visat att de allra flesta skolor följer Skolverkets föreskrifter för hur proven ska hanteras. Men på 9 av de 60 besökta skolorna förekom brister i rutinerna som innebär en ökad risk för spridning av proven.

Några exempel.

Vid 4 skolor var provens försegling bruten.

Vid 2 skolor förvarades prov på ett sätt som medger en ökad risk för otillåten spridning.

Vid 5 skolor hade bedömningsanvisningarna öppnats i förtid.

– Även om flertalet granskade skolor följer Skolverkets hanteringsinstruktioner är det allvarligt att det finns skolor som inte gör det. Bristande hantering av proven ökar risken för otillåten spridning genom exempelvis sociala medier och drabbar även skolor vars hantering följer gällande föreskrifter, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

– Jag uppmanar därför alla rektorer att säkra sin skolas förvaring och hantering av nationella prov. Läckta provuppgifter eller bedömningsanvisningar hotar syftet med nationella prov – att bidra till elevers rätt till likvärdig bedömning och betygssättning.

20 procent av skolorna hade erfarenhet av att det förekommit otillåten spridning av provuppgifter, vanligast genom att eleverna tagit del av provuppgifter via sociala medier. Vid sådana fall har skolan ofta beslutat om att använda sig av ersättningsprov.

Kommentera