8_av_10_kommuner_larm_artikel
Bidrag

Miljardbidrag till skolan: Så mycket får din kommun

Regeringen storsatsar miljarder för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. Nu står det klart hur mycket varje kommun kan få redan i år.

Mest pengar per elev:

De 20 kommuner som kan ta del av mest pengar per elev hösten 2018:

Ljusnarsberg, Flen, Filipstad, Högsby, Norberg, Hultsfred, Överkalix, Haparanda, Gullspång, Lessebo, Hällefors, Hylte, Skinnskatteberg, Mellerud, Uppvidinge, Laxå, Vingåker, Töreboda, Fagersta, Övertorneå.
Källa: TT

Hur mycket får din kommun av nya bidraget? Här kan du se hela listan.

Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan nu ansöka om ungefär en miljard kronor i statligt bidrag till höstterminen för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

Det är ett nytt bidrag från Skolverket som fördelas utifrån elevantal och med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Utifrån ett index som sammanställts av SCB har Skolverket gjort en ramfördelning för hur mycket pengar varje kommun kan begära ut under 2018.

– Det handlar om att man vill hjälpa huvudmännen att satsa på de skolenheter och skolor där förutsättningarna är sämre. Ju färre som beräknas nå målen, desto större tilldelning får man i pengar, säger Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Sedan tidigare finns det ett statsbidrag för ökad jämlikhet som kom förra året och som liknar det nya bidraget. Men en avgörande skillnad är att det här nya bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling riktar sig till alla huvudmän.

– Den halva miljarden som fanns föregående år, och som även finns i år, riktar sig bara till de 50 procent som har sämst förutsättningar, säger Andreas Spång.

Det nya bidraget innebär 1 miljard 2018, och sedan är det aviserat 3,5 miljarder nästkommande år och 6 miljarder 2020.

– Till medel sett är det här det största statsbidraget som getts ut. Det är viktigt att huvudmännen tar det här på stort allvar och ser hur man kan jobba för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen, och att man också tänker långsiktigt, säger han.

Statsbidraget är konstruerat så att alla som tar del av statsbidraget ska upprätta en plan där det ska framgå vilka insatser man har tänkt sig att göra för de här pengarna.

– Vi är inte helt färdiga med själva konstruktionen av bidraget, det vill säga vad det kan användas till och även hur vi kommer att följa upp det. Det kommer vi att gå ut med under maj månad och då blir det tydligare kring användningsområden och vad som krävs i uppföljning, säger Andreas Spång.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) menar att det här är ett sätt för staten att återta ett större ansvar för finansieringen av skolan.

– Det blir mer resurser till alla men mest till de skolor och elever som behöver det allra mest. Vi ställer ett tydligt motkrav att man inte får göra egna nedskärningar på skolan eller flytta pengar någon annanstans, säger Fridolin till Sveriges Radio.

Läs mer om statsbidraget här.

Kommentera