rektor_planera_ledare_tavla
Förstelärare

Miljonlyft för lärare i utsatta regioner

34 miljoner kronor extra årligen. Det är summan som regeringen satsar på karriärtjänster för rektorer och förstelärare som arbetar i skolor med särskilt stora utmaningar.

Regeringen meddelade på torsdagen att det kommer införas ett ytterligare lönepåslag för rektorer och särskilt yrkesskickliga lärare, som lektorer och förstelärare, som arbetar i utsatta områden. Förordningen gäller huvudmän för grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, sameskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. De som ska tilldelas pengarna, i form av riktade statsbidrag, är skolhuvudmän som är med i Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola” eller bidrar till att förstärka utbildningskvalitén för nyanlända elever.

– Vi vet att ledarskapet är avgörande när man ska vända utvecklingen på en skola med tuffa förutsättningar. Därför är det viktigt att även rektorer kan få ett lönelyft, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Totalt kommer regeringen att satsa 34 miljoner kronor extra årligen. De 34 miljoner kronorna räcker till 200 rektorer, som vardera får 10 000 kronor mer i månaden.

Avsikten med påslaget är att ”de bästa lärarna och rektorerna” ska lockas till att arbeta på de skolorna med stora utmaningar och tuffa förutsättningar, samt att de ska känna sig intresserade av att fortsätta arbeta kvar.

– Det är huvudmännen som avgör fördelningen mellan lärare och rektorer. Men vår bedömning är att de berörda skolorna kommer att vilja stärka ledarskapet, säger Gustav Fridolin.

Utbildningsministern berättar också om vikten av ett starkt pedagogiskt ledarskap som avgörande när skolor ska vända svaga resultat till goda möjligheter för eleverna.

– Med den här investeringen värdesätter vi lärares utveckling och rektorers ledarskap på skolor med särskilt tuffa förutsättningar, säger Gustav Fridolin.

Bidragsbeloppet för en lektor eller en person i ledande befattning 170 000 kronor per bidragsår och 85 000 kronor för en förstelärare per bidragsår. Regeringen satsar sammanlagt 50 miljoner kronor årligen på extra karriärtjänster i skolor med särskilt stora utmaningar, varav 34 miljoner enligt regeringens nu bestämda bestämmelse.

Reformen ligger utanför det redan befintliga statsbidraget till de kommuner och friskolor som inrättar karriärsteg för lärare.

En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget för inrättande av karriärsteg är bland annat att huvudmännen inledningsvis måste ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Förordningen träder i kraft den 26 april i år.

Kommentera