miljopartiet_psykisk

Karin Pleijel på Lövgärdesskolan tillsammans med elevhälsoteamet Christina Sjöström, sköterska, Elisabet Sykes, logoped, Nora Alawie, socialpedagog.

Elevhälsa

Pilotskolor mot psykisk ohälsa: ”Behövs fler yrkesgrupper”

Miljöpartiet i Göteborg vill satsa på pilotskolor för att hindra psykisk ohälsa bland elever.
– Vi vet att skolorna skulle behöva anställa fler yrkesgrupper, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Under måndagen presenterade Miljöpartiet i Göteborgsitt budgetförslag för 2019. Partiet vill att skolornas arbete med elevhälsa ska stärkas, samtidigt som det behövs hittas fler sätt att förebygga ohälsa och göra något åt den press som i dag finns på eleverna.

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland eleverna de senaste åren, inte minst hos flickor. Bland annat visar Folkhälsomyndighetens undersökningar att psykiska besvär har mer än fördubblats bland unga mellan åldrarna 13–15 de senaste tre decennierna. 

– Varje elev som är otrygg och mår dåligt har svårt att klara skolan. Det är en ohållbar utveckling. Därför måste skolan inte bara ta ansvar för kunskapsuppdraget, utan bli bättre på att se till hela elevens situation, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd, och fortsätter:

– Det är väldigt oroande statistik som vi ser bland unga, inte bara skolungdomar utan även unga vuxna. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt och skolan uppges vara en av faktorerna. Då tycker jag att det är viktigt att vi blir betydligt bättre på att handskas med detta i skolan. Därför tror vi att det kan vara framgångsrikt att vissa skolor kan visa vägen. 

Även om ingenting är klart med satsningen så tror Karin Pleijel att förslaget med stor sannolikhet kommer att genomföras. 

– Det här är någonting vi tror på väldigt starkt. Om vi samarbetar med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som vi har gjort nu, så tror jag att det är något som de upplever som positivt. Vi kommer göra allt för att det ska gå igenom, säger hon.

Om Miljöpartiet fortsatt sitter vid makten efter valet vill man lägga 20 miljonerpå pilotskolor. Pengarna ska enligt partiet räcka till cirka 40 nya tjänster eller andra åtgärder som kan förebygga och motverka den psykiska ohälsan.

– Vi vet att skolorna skulle behöva anställa fler yrkesgrupper, som ser till det sociala och psykologiska behovet. Det är viktigt att skolorna känner att de får jobba med detta utifrån det de tror på. Vi behöver bland annat stärka skolorna med kompetenser som inte finns i dag, det kan handla om kompetenser som är utbildade för att hantera psykosociala frågor, säger Karin Pleijel.

Kommentera