psykisk_ohalsa_2

Lärarnas Riksförbunds vice ordförande, Sara Svanlund, tycker att det är en viktig satsning.

Psykisk ohälsa

Miljonsatsning mot psykisk ohälsa hos unga

Lärarnas Riksförbund ska tillsammans andra aktörer storsatsa på en ny webbplats om psykisk ohälsa hos unga.
– Det finns ett stort behov i skolan och de resurser som finns i dag räcker inte till, säger LR:s Sara Svanlund.

I dag lider många barn och ungdomar av psykiska ohälsa som försämrar deras livskvalitet och skapar särskilda svårigheter i skolan. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa, enligt Socialstyrelsen.

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Sveriges Psykologförbund, Sveriges Elevkårer och Stiftelsen Företagsam beviljats drygt fem miljoner kronor från Arvsfonden för att skapa en webbplats för unga som handlar om psykisk ohälsa, ett projekt som löper över tre år.

Webbplatsen kommer att finnas under sajten psykologiguiden.se, en webbaserad tjänst för självhjälp inom psykisk ohälsa.

– Vi vet att den psykiska ohälsan tyvärr ökar bland barn och ungdomar. Därför är det så fantastiskt att vi får möjlighet att både bygga ett system för information till målgrupperna, men också möjligheten att, med hjälp av våra samarbetspartners, implementera kunskap och åtgärder i skolorna, förklarar Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges Psykologförbund, i en skriftlig kommentar.

Lärarnas Riksförbunds vice ordförande, Sara Svanlund, tycker att det är en viktig satsning.

– Det finns många elever som mår dåligt och en utbredd psykisk ohälsa bland unga som påverkar undervisningen. Där kommer vi som lärare in. Vi möter eleverna och vi ser att det finns ett stort behov i skolan – och de resurser som finns i dag räcker inte till att möta de behoven som finns. Vi är positiva till att vi kan få en förstärkt elevhälsa och mer resurser för att möta elevernas behov.

Målet nu är att bygga upp ett virtuellt kunskapsstöd med kvalitetssäkrad och trygg information som ska nå ut brett till både de unga, deras föräldrar och yrkesverksamma i skolan. Snart är arbetet igång med att hitta skolor där man ska undersöka hur behovet ser ut och hur webbplatsen skulle kunna vara uppbyggd för att fungera så bra som möjligt för eleverna.

– Det handlar senare också om att sprida informationen att webbtjänsten finns. Där kan skolorna vara till hjälp, den befintliga elevhälsan men också lärare, säger Sara Svanlund.

Många av Sveriges elever vittnar om ökad stress och ökade psykiska besvär och enligt elevkårerna har situationen blivit alltmer allvarlig de senaste åren, menar Lina Hultqvist ordförande på Sveriges Elevkårer.

– Genom en webbplats för unga om psykisk ohälsa hoppas vi nu kunna bryta den här trenden och se till att fler unga får tillgång till den hjälp de behöver och stöd för att nå en gymnasieexamen.

Emily Storm, verksamhetsansvarig för Psykologiguiden, berättar i ett pressmeddelande att man får in mängder av frågor till Psykologiguiden från unga i åldern 12–17 år som handlar om psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik.

– Hittills har vi bara haft resurser att besvara ett fåtal av dessa frågor. Vi är väldigt glada att vi nu får möjligheten att bygga upp en särskild sektion på Psykologiguiden för att möta de ungas behov av stöd och information men även för att bistå föräldrar och skolpersonal med användbara/relevanta verktyg, säger hon.

Kommentera