lararass_utsatta
Lärarassistenter

(M)iljonsatsning ska ge fler lärarassistenter i utsatta områden

Moderaterna vill lägga 700 miljoner kronor om året på att anställa fler lärarassistenter i utsatta områden, vilket skulle innebära att 1 750 lärarassistenter kan anställas.
– Det här är nödvändigt för att frigöra lärarna, säger Erik Bengtzboe, Moderaternas skolpolitiska talesperson.

Skolvärlden har tidigare skrivit om att Liberalerna vill satsa 3,1 miljarder om året på att anställa 18 000 assistenter som ska avlasta lärarna, och några dagar efter L-förslaget presenterade Socialdemokraterna att man vill satsa 1 miljard på lärarassistenter.

Nu går även Moderaterna till val på fler lärarassistenter i skolan. Partiet vill satsa 700 miljoner kronor om året på lärarassistenter i utsatta områden. Detta för att avlasta lärarna och renodla lärarrollen. 

– Vi ser i dag hur skillnaden mellan skolor och kommuner i Sverige är oacceptabelt stora när det gäller resultaten. Det har också blivit uppenbart när man tittar på betygen att vi misslyckas med det kompensatoriska uppdraget i Sverige. För att göra de här skolorna mer attraktiva att jobba på för skickliga lärare så är det inte bara en fråga om lön – utan vi ser också att arbetsmiljö ses som en viktig faktor, säger Erik Bengtzboe, Moderaternas skolpolitiska talesperson.

Pengarna är tänkta att vara en summa som årligen öronmärks till kommuner och skolor i vad regeringen pekar ut som särskilt utsatta områden, och skulle innebära att 1 750 lärarassistenter kan anställas.

Liberalerna och Socialdemokraterna har redan kommit med likande förslag – känner ni att ni måste hänga på med något likande på området?

– Vi har föreslagit satsningar på lärarassistenter ända sedan förra mandatperioden som ett sätt att både renodla lärarrollen och höja lärarstatusen, men också se till att vi får in fler vuxna med rätt kompetenser i skolan. Vi kan väl tycka att Socialdemokraterna missar målet litegrann när man förslår lärarassistenter på bredden, säger Erik Bengtzboe.

När L och S presenterade sina förslag på fler lärarassistenter så möttes satsningarna av blandade reaktioner. Kritikerna menar bland annat att det finns en risk för att assistentfrågan används för att lägga mer undervisning på lärarna i dessa lärarbristtider.

– Jag har full förståelse för att man inom lärarkåren är skeptisk mot politiker som kommer med den typen av förslag. För att man ser att man har fått en kraftigt förhöjd arbetsbelastning de senaste decennierna i svensk skola, säger han och fortsätter:

– Men vår uppfattning är att den här tiden behövs för att både förbereda, följa upp och genomför undervisning. Redan i dag har lärarna för lite tid till den typen av verksamhet som är deras kärnuppgift. Vi menar på att det här är nödvändigt för att frigöra lärarna och ska kunna göra det som man faktiskt ska göra. Utan att det för den sakens skull ska innebära mer undervisningstid. 

I en tidigare intervju med Skolvärlden kritiserar skolledaren Johan Hallberg satsningarna på lärarassistenterna och menar att partierna har dålig koll på vad lärarna egentligen behöver. 

– Jag tycker i stället att man ska använda pengarna till att verkligen minska lärares arbetsbörda, så att man kan frigöra tid till lärarskapet, säger han.

Johan Hallberg menar att om viktiga funktioner som vaktmästare, speciallärare, specialpedagog, kurator redan finns på plats på skolan så behöver man inga lärarassistenter. 

– Jag tror att man behöver se över hur bemanningen ser ut på en skola. Har man vaktmästare på plats så att inte läraren behöver göra allting själv? Har man någon form av fritidspedagog som arbetar på raster med psykosociala bitar? Finns elevhälsan på skolan eller är den belägen någonstans långt borta? Allt sådant gör jättestor skillnad för lärares arbetsbörda. Där tycker jag att man ska börja, säger Johan Hallberg.

Erik Bengtzboe vidhåller ändå betydelsen av satsningen på lärarassistenter. 

– Visst är det så att det behövs andra vuxna i skolan också och att det är någonting som vi såg försvann i stor utsträckning på 90-talet. På många skolor är det kanske en vaktmästare eller en skolkurator som man behöver. Men det är fortfarande så att vi ser att det är massvis med uppgifter som i dag ligger på lärarna att hantera, som är svårt att se att det skulle vara mer personal i elevhälsoteam eller vaktmästare skulle kunna hantera på ett bra sätt, säger han.

Kommentera