miljopartiet

Miljöpartiet satsar på skol-rot

Miljöpartiet vill satsa 1,5 miljarder kronor på skolrenoveringar för att förbättra miljön i skolan, med villkoret att huvudmännen bidrar med ytterligare miljarder. ”Vi hoppas det kan bli en motor”, säger partiledaren Gustav Fridolin.

Miljöpartiet fortsätter att lyfta skolfrågor och på partiets dag i Almedalen hölls morgonens presskonferens på Säveskolan i Visby – en skola med stora renoveringsbehov som två lärare fick vittna om.

Energiverket och Boverket har tidigare kommit fram till att tre av fyra skolor har så dålig luft att den är ett hälsoproblem för skolpersonal och elever, men det handlar ofta om stora investeringar för små kommuner. Därför vill Miljöpartiet satsa 1,5 miljarder de kommande fyra åren på ett ”klassrumslyft”.

– Det blir som en medfinansiering av de investeringar som behövs och det är tänkt att vara ungefär en fjärdedel av investeringen, vilket är jämförbart med ett rotavdrag, säger Gustav Fridolin.

Förhoppningen är att den totala investeringen på 6 miljarder inte bara ska räcka till att förbättra arbetsmiljön utan också den pedagogiska miljön och till energieffektivisering.

Partiet är berett att satsa mer statliga pengar i de enskilda fall det behövs. Målet är att alla skolmiljöer ska vara bra år 2020.

– Det är alldeles självklart att elever och lärare ska ha en modern arbetsplats. Det gäller moderna arbetsredskap överhuvudtaget för att eleverna ska kunna utvecklas och vi lärare ska kunna utföra vårt kunskapsuppdrag, men naturligtvis är det också viktigt att det är ett bra inomhusklimat, säger Bo Jansson.

Satsningen på skolmiljön är en del av ett större skolpaket, som bland annat innehåller en satsning på yrkesgymnasierna, starkare näringslivskoppling i skolan , fortbildning av lärare och en lärarlönesatsning.

– En av våra största budgetsatsningar på skolan är 5 miljarder på att höja lärarlönerna. Det handlar om både en fördubbling av det som kallas karriärutvecklingsreformen och det handlar om generella pengar, säger Gustav Fridolin och fortsätter.

– 5 miljarder är också en summa som de tre fackliga organisationerna TCO, SACO och LO tillsammans räknat fram behövs som en statlig insats för att höja lönerna.

Kommentera