Partierna svarar

Miljöpartiet: ”Vinstuttag ska förbjudas”

Annika Hirvonen MP

Annika Hirvonen är skolpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Miljöpartiet säger nej till att låta aktiebolag med vinstintresse äga och driva skolor.
– Vinstutdelning från skolor behöver helt förbjudas. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst, säger Annika Hirvonen.

Annika Hirvonen, skolpolitisk talesperson för Miljöpartiet, svarar på Skolvärldens frågor.

Vill ni se någon förändring av privata skolhuvudmäns möjligheter att plocka ut vinst ur sina skolor? I så fall vilka och varför? Om inte, varför inte?

– Vinstutdelning från skolor behöver helt förbjudas. Miljöpartiet vill göra det genom att säga nej till att låta aktiebolag med vinstintresse äga och driva skolor. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst.

– Vinstfrågan handlar inte om att alla friskolor är dåliga. Det finns många bra friskolor med fantastiska lärare och elever som trivs och utvecklas. Ett vinstförbud behöver utformas och fasas in så att dessa skolor kan fortsätta existera i en annan form, som stiftelser, kooperativ eller svb-bolag.

– Vinstfrågan handlar istället om vad marknadslogiken gör med alla skolor: Den driver på skolsegregationen eftersom de vinstutdelande skolbolagen tjänar pengar på den. Nästan oavsett vilket problem i skolan vi nystar i är marknadsskolan är en del av problemet, från glädjebetyg till mer behov av kontroll och dokumentation som små skolor har svårt att mäkta med. Genom att förbjuda vinsterna värnar vi också små, idéburna skolor.

Vill ni se någon förändring i antagningen av elever till friskolor, exempelvis genom att ta bort eller begränsa kösystemen? Varför eller varför inte?

– Miljöpartiet vill ha ett fritt och rättvist skolval för alla. Kötid som urvalsgrund ökar skolsegregationen.  Skolvalets segregerande effekter behöver minskas genom att möjligheten att på förhand paxa plats på vissa skolor slopas. Kösystemet ger dessutom barn olika chans att få gå på den skola som deras föräldrar önskat. Miljöpartiet anser att alla barn ska ha samma chans att gå i önskad skola, oavsett föräldrar och bakgrund. Därför vill vi ta bort kötid som urvalsgrund.

– Urvalsgrunder som syskonförtur och verksamhetsmässiga samband ska få användas av alla skolor och vi vill att skolhuvudmännen ska verka för en allsidig social sammansättning av elevgrupperna.

– Vi vill även att alla föräldrar ska önska skola till sina barn under samma tid i ett system som inkluderar alla skolor, såväl kommunala som fristående. Ett sådant system bör administreras av Skolverket.

  • Miljöpartiet har kongress 15–17 oktober.
Kommentera