mattetal
Foto: Colourbox
Forskningsöversikt

Mindre egen räkning ska lyfta matten

Ge lärarna mer tid att diskutera matematik, låt eleverna lösa problem istället för att jobba själva i boken och ta fram läromedel som ger läraren stöd. Det är åtgärder för att lyfta matematiken som Vetenskapsrådet pekar på i en kartläggning.

Vetenskapsrådet har, på regeringens uppdrag, kartlagt nationella och internationella forskningsresultat med relevans för skolan. Kartläggningen ska utgöra underlag till det nya Skolforskningsinstitutets arbete. Matematikundervisning är ett av områdena i rapporten, fokus ligger på läromedel, klassrumsundervisning och formativ bedömning.

Ansvarig för matematikdelen är Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens Högskola och han menar att lärarna, om resultaten ska höjas, måste få mer tid att diskutera matematik tillsammans och man måste bort ifrån att eleverna ägnar sig åt ensamarbete i boken till förmån för diskussioner i klassrummet. Det rapporterar Svt Nyheter.

– Det som fungerar är att eleverna jobbar med ganska svåra matematiska problem, får tänka på dem ordentligt och diskutera dem i grupp. Om barnen är på olika ställen i läroboken och jobbar för sig själva blir det minimalt med tid för lärarna att hjälpa till, säger Andreas Ryve till Svt.
 
– Därför måste vi hitta arbetssätt där vi håller ihop klassen, där de kan bygga vidare på varandras sätt att resonera och att läraren driver det mot den matematik man ska lära sig.

Enligt Vetenskapsrådets kartläggning behöver lärarna förutom ämneskunskaper även veta hur man jobbar med matematiska problem samt hur man leder grupparbeten och diskussioner med hela klassen.

– Då behöver man en bra kompetens i sig, men det går inte att alla lärare ska ha allt i huvudet utan man behöver stöd i form av till exempel läromedel och lärarhandledningar. Ska man komma på alla problem själv, hur barnen tänker, tar det lång tid. Det är bättre att bygga på det man vet från forskning och föra in i det i läromedlet, säger Andreas Ryve till Svt Nyheter.

Han menar att läromedel i Sverige är för lite inriktade på att stötta lärare i att planera, agera och reflektera över sin undervisning. Därför måste man hitta sätt så att forskare, lärare, läroboksförfattare och förlag tillsammans kan utveckla läromedel som är anpassade till svenska förhållanden och tydligt forskningsbaserade.

– Om vi nu ska hjälpa barnen att utveckla de här förmågorna måste vi ha sådan typ av undervisning där läraren tar en mycket mer aktiv roll och då behövs den här typen av stöd, säger Andreas Ryve.

Kommentera