”Mindre klasser och mer skolforskning”

 Socialdemokraterna lyfter flera av sina tidigare skolförslag i fredagens utspel om partiets nya strategi. 

Socialdemokraternas ledande företrädare lade tre konkreta förslag för partiets framtida strategi på dagens DN Debatt. Var fjärde kandidat på valbar plats ska vara under 35 år, partiet ska sträva efter en bättre mix av kompetenser genom att införa kompetensprofiler för kandidater och för det tredje vill partiet ”placera sig mitt i samhället” genom fler samarbeten med näringsliv, akademi och engagerade aktörer i det civila samhället. ”Gör din plikt – kräv din rätt” ska vara grunden för Socialdemokraternas politiska lösningar.

Flera av partiets tidigare utbildningsförslag nämns, bland annat mindre klasser i lägre årskurser för att ge lärare mer tid att anpassa undervisningen till varje elev och läxhjälp till alla. Partiet nämner även att man vill satsa på fortbildning av lärare och ett nationellt forskningsinstitut.

Kommentera