hagglund
Kristdemokraterna

Mindre skola i Hägglunds tal

Kristdemokraternas Göran Hägglund använde Göteborgsvitsar kring odling och trädgårdsland när han kritiserade oppositionen under partiledartalet. Förutom det tidigare utspelet om daglig idrottsundervisning var det glest med skolpolitik.

Göran Hägglund lade totalt drygt två av knappt 35 minuter på skolpolitik under måndagskvällens partiledartal. Det kan jämföras med Socialdemokraternas Stefan Löfven som pratade skola dubbelt så länge, men då var också hans tal nästan tio minuter längre.

Kristdemokraternas förslag i dag om att införa dagliga idrottslektioner för att främja kunskapsresultaten stod självklart på Göran Hägglunds agenda även under kvällen.

– Idrotten ger dubbla positiva effekter, bättre skolresultat och bättre hälsa. Det måste leda till slutsatser när det gäller den fortsatta förbättringen av skolan. Vi Kristdemokrater kommer att arbeta för att alla barn varje dag får möjlighet till fysisk aktivitet. För alla barn har rätt till hälsa, kunskap och så goda uppväxtvillkor som det överhuvudtaget är möjligt, sa han.

Precis som i Stefan Löfvens tal lyftes jämställdhetsfrågan, men Göran Hägglund talade om att skifta fokus från ”regleringar av bolagsstyrelser eller familjeliv” till unga flickors psykiska ohälsa, mobbning i sociala medier, filmade övergrepp och ”snedvridna ideal som förmedlas och som drabbar killar och tjejer på olika sätt”.

– Vi behöver stärka föräldrarna i deras roller, skapa en skarpare sexualbrottslagstiftning som tydligare markerar vad som inte är okej. Vi behöver mer etik och värden i skolan. Tydligare förmedla värdegrunden. Men framför allt behöver vi vuxna se och möta våra unga, sa han i talet.

Andra ämnen för kvällen var en stärkt försvarsmakt, övervägande av ett Natomedlemskap och ett allmänt gäckande av oppositionens skattepolitik. Göran Hägglund talade också om behovet av ett starkare statligt inflytande över sjukvården för att säkerställa en likvärdig vård. Han öppnade till och med för ett möjligt förstatligande av sjukvården – det vill säga ett resonemang som liknar det om skolan, men där har Kristdemokraterna en annan uppfattning.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm