hhkpeng
Lärarlönelyftet

Ministerns kritik mot lokalt lönearbete

Det är dags för omgång två av Lärarlönelyftet. Nu riktar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kritik mot lärarfacken och kommunerna för bristande transparens i det lokala lönearbetet.

Mer om Lärarlönelyftet

Under hösten delades första omgången av Lärarlönelyftet ut till huvudmännen. Totalt blev det 1,4 miljarder kronor som gick till 65 369 lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Snitthöjningen ligger på 2 594 kronor och en lärare som fått del av pengarna tjänar i dag i snitt 35 554 kronor.

Den första april öppnar ansökningen till nästa omgång av lärarlönelyftet. Under dagen har Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, träffat berörda parter.

Skolvärlden har tidigare berättat om att det statliga bidraget på sina håll orsakat dålig stämning i lärarrummen, när en del får och andra blir utan.

– Jag förstår att om man inte har fått ta del av de statliga lönepengarna så är det klart att man inte blir glad, men det är viktigt att komma ihåg att det är ett tillskott till det lokala lönearbetet, men det är inte det enda sättet att få en löneökning, säger Helene Hellmark Knutsson till Skolvärlden.

Utbildningsminister Gustav Fridolin är inne på samma spår.

– Kritiken kommer när det blir otydligt och man inte riktigt vet vad man kommit överens om. Den är då fullt rättmätig. Ett av de viktigaste arbetsgivaransvar man har är att ha en rättvis lönesättning, säger Gustav Fridolin till Svenska Dagbladet.

Bristande lokalt lönearbete ligger bakom en stor del av missnöjet, menar både Helene Hellmark Knutsson och Peter Henriksson, förhandlingschef på Lärarnas Riksförbund.

– Det vi vet genom kontakt med våra lokala ombud, är att det finns ett samband. Där man inte förstått vad som motiverar vad som gör att man får en ökning eller inte, det vill säga där det råder bristande transparens, där är missnöjet större med reformen. Och tvärt om, säger Peter Henriksson.
 Huvudmännen har vid flera tillfällen uttryckt oro för att Lärarlönelyftet skulle vara en tillfällig reform. Det avfärdar Helene Hellmark Knutsson.

– Jag vill vara oerhört tydlig med att det är en permanent reform, från regeringens sida, från vänsterpartiet och de borgerliga partierna. Precis som vi vårdar karriärtjänstereformen så kommer de borgerliga att vårda den här reformen, som är viktig för att komma åt lärarbristen, säger Helene Hellmark Knutsson.

Regeringen ska se över både karriärtjänstreformen och Lärarlönelyftet, bland annat med transparens i fokus.

– Det viktiga är att det ska vara transparenta kriterier både för Lärarlönelyftet och karriärsstegsreformen, så att lärare ska veta hur de kan utvecklas i sin profession och hur det kommer att synas i lönekuvertet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kommentera