fridolin_0
Prao

Ministerns svar efter kritiken mot nya praolagen

Många studie- och yrkesvägledare är kritiska till förslaget om obligatorisk prao.
Nu bemöter Gustav Fridolin lagkritiken som finns ute på skolorna.
– Det ska inte falla på studie- och yrkesvägledaren eller läraren, säger han.

I början av sommaren berättade utbildningsminister Gustav Fridolin att regeringen vill införa obligatorisk prao, praktisk arbetslivsorientering, i grundskolan. Under onsdagen beslutade regeringen om en remiss till lagrådet om att prao åter ska bli obligatoriskt i grundskolan och specialskolan.

Praon kan erbjudas när som helst under grundskolans årskurs 8 eller 9, respektive årskurs 9 eller 10 i specialskolan, i minst tio dagar.

Men förslaget fick stark kritik från verksamma studie- och yrkesvägledare. Pia Larsson, syv på Kungshögsskolan i Ljungby, ser förslaget som ett bakslag för henne och hennes elever.

– Jag tycker att det här är ett jättedåligt förslag. För det första finns det inte arbetsplatser så det räcker, samhället ser inte likadant ut idag, med slimmade organisationer och farliga arbetsplatser. Att samordna prao på ett bra sätt är en uppgift som kräver oerhört mycket tid och det hamnar nästan per automatik på oss syvare även om det inte ligger i vårt uppdrag, säger hon i en tidigare artikel på skolvärlden.se.

Utbildningsminister Gustav Fridolin säger så här om kritiken mot lagförslaget med obligatorisk prao:

– Vi ser ju hur praon minskar, och det är ett problem. För i de allra flesta fall, där praon har minskat, har det också inneburit att elevernas kontakt med arbetslivet har brutits av – och möjligheten att få prova ett jobb har minskat. Sedan finns det så klart exempel på jättestarka och skickliga studie- och yrkesvägledare som har lyckats organisera ett alternativ på ett bra sätt, säger han till Skolvärlden.

Ministern påpekar vikten av att ha en prao och att det för många elever är första mötet med arbetslivet och de förväntningar och den verklighet som är på ett arbete.

– Prao är en viktig del av en bra studie- och yrkesvägledning. Det är oroande att den har minskat så mycket, säger Gustav Fridolin.

Han menar att det som studie- och yrkesvägledaren Pia Larsson beskriver kan kombineras med att eleverna också får prao.

– Om man organiserar det så att det inte faller på lärare eller studie- och yrkesvägledare att leta praoplatser och sköta allt det administrativa, säger han och tillägger:

– Att vi nu lagfäster praon är också en stark styrsignal till huvudmännen att organisera prao på ett annat sätt än att det blir en extrauppgift för syv eller lärare. Det innebär också att vi ersätter kommunerna för att kunna organisera administrationen och leta praoplats.

Vad vill du hälsa till oroliga studie- och yrkesvägledare?

– Att vi gör det obligatoriskt innebär att det blir ett tryck på huvudmännen att tydligt organisera praoplatserna. Det bästa exemplet vi ser är när man har centrala praobanker. Det ska inte falla på studie- och yrkesvägledaren eller läraren. Vi har arbetat fram det här förslaget och till exempel Lärarnas Riksförbund har tyckt att det här är ett viktigt förslag och ett viktigt steg eftersom man ser att när praon minskar så har det i de allra flesta fallen inneburit att det inte ersatts med någon bra kontakt med arbetslivet.

Har de en felaktig bild av förslaget med obligatorisk prao?

– Ja, det här förslaget innebär inte att det goda arbetet hon (Pia Larsson) beskriver måste upphöra. Men det innebär att man får kombinera det med att man också har en prao för elev.

Kommentera