Annons
Finningeskolans tegelbyggnad rymmer 355 elever. Foto: Finningeskolan

Minskad lärarstress efter treårigt forskningsprojekt

Publicerad 21 september 2020

Stressen har minskat och tryggheten ökat. Finningeskolan i Strängnäs har hittat nycklarna till en bättre arbetsmiljö sedan besöket från ett forskarteam. 
– Nu slipper vi uppfinna hjulet flera gånger, säger Christina Thurhammar, lärare och lokalombud för Lärarnas Riksförbund.

Att en stor andel lärare lider av stress och har funderat på att lämna yrket på grund av bristande arbetsmiljö har konstaterats flera i undersökningar och rapporter.

Tillsammans med ett forskarteam har Lydia Kwak, docent i hälsofrämjande arbete vid Karolinska Institutet, ägnat tre år till att undersöka hur skolor på bäst sätt kan åtgärda problemen och få friskare personal.  

Nu har studien sammanställts. Resultatet visar att av sammanlagt 19 kommunala skolor från två kommuner så är det en grupp som har lyckats bättre i sitt arbetsmiljöarbete. 

Lydia Kwak.– Skolorna delades upp i två grupper och vi kan se att den grupp som fick mer stöd första året med en utbildningsdag och fem workshops kom längre i processen, jämfört med den grupp som bara fick en utbildningsdag, säger Lydia Kwak.

Finningeskolan i Strängnäs pekas ut som ett lyckat exempel i forskningsprojektet.

Genom att bland annat förankra befintliga arbetsmiljödokument och införa regelbunden kartläggning av risk- samt friskfaktorer har grundskolan arbetat både systematiskt och aktivt för att införa de rekommenderade riktlinjerna, berättar Lydia Kwak.

– Finningeskolan har verkligen bestämt sig för att lyckats. De har inte bara lyft fram problem och riskfaktorer utan också arbetat fram hur man kan åtgärda dem. Inte bara skolledningen utan alla har varit delaktiga i arbetet, vilket har skapat ett samarbete och engagemang som har varit väldigt främjande för arbetsmiljöarbetet, säger hon.

Rektor Carina Tinker berättar att skolan rivstartade forskningsprojektet med att identifiera vad som behövde förändras. Detta gjordes med hjälp av en nybildad arbetsmiljögrupp, vars första uppgift blev att skapa en medarbetarenkät.

– Vi hade redan våra fysiska arbetsmiljöronder men var överens om att det även behövdes en digital psykosocial medarbetarenkät. Så det blev arbetsmiljögruppens uppgift att skapa en sådan, säger Carina Tinker.

Enkätsvaren gjorde det möjligt för arbetsmiljögruppen att konstatera olika fokusområden. En handlingsplan skapades sedan för varje område och en ansvarig person och deadline tillsattes.

– Vi började med vad målet var. Och sedan backade vi baklänges till där vi var idag, och funderade på vad vi behöver göra för att komma dit, säger fritidspedagog Daniel Nygren Hårdstedt till Suntarbetsliv, som var först med att uppmärksamma Finningeskolans arbete.

Daniel Nygren Hårdstedt är själv medlem i arbetsmiljögruppen, som består av rektorer, personal från fritids, förskoleklass och en facklig representant. För Skolvärlden berättar han att det första området som gruppen tog sig an var det onödigt trassliga pappersarbetet som uppstått.

Daniel Nygren Hårdstedt.– Vårt första fokusområde var att ta reda på vad som stressar personalen. Det visade sig då att alla olika policys, rutiner och dokument dels tog för mycket tid men också var svåra att hitta, säger han.

Eftersom det kommunala systemet saknar sökmotor skapades ett klickbart dokument för att underlätta personalens jakt på dokument, policys och rutiner.

Därefter flyttades arbetsgruppens fokus till att förbättra skolans ljudmiljö.

– När det visade sig att ljudmiljön i matsalen var något som många sett som påfrestande så engagerade sig alla för att hitta långsiktiga lösningar. Ska vi anordna fem tysta minuter om dagen? Kan kön in till matsalen ordnas på något annat sätt? Det var bara ett par av alla rutiner som diskuterades för att lösa problemet, säger Daniel Nygren Hårdstedt.

För att främja den psykiska hälsan fick personalen dessutom möjlighet att vara med på varandras lektioner. Och med hjälp av rollspel försökte grundskolan, som rymmer 355 elever, reda ut när och hur kniviga situationer ska anmälas.

– Vi spelade upp sketcher för att gestalta vanliga händelser som kan uppstå, exempelvis barn som bråkar eller föräldrar som är arga, och diskuterade sedan om hur man bäst hanterar den här typen av händelser. Detta har sedan resulterat i att personalen känner tryggare och antalet anmälningar om kränkningar gällande elever har ökat, säger Daniel Nygren Hårdstedt.

Han tillägger att skolan trivselgrupp har fått en nystart och att arbetet för friskare personal har fortsatt också efter projektets slut.

– Vi har fyra olika tavelmöten varje vecka. Där träffas rektorer och personal och stämmer av vad som funkar bra och inte. Det gör att alla får känna sig delaktiga och vi kan ofta hjälpas åt att lösa problem och system som tar för mycket tid. 

Studien har gett skolan nya arbetssätt för att nå sina mål, enligt Daniel Nygren Hårdstedt som menar att de nya riktlinjerna och rutinerna inte har skett på bekostnad av något annat.

 – Nej det tycker jag inte. Projektet handlar ju om att tjäna tid. Att hitta lösningar på påfrestande tidstjuvar som stressar.

Christina Thurhammar.Christina Thurhammar är inne på samma spår. Som lärare och lokalombud för Lärarnas Riksförbund ser hon inte att andra områden hamnat i kläm på grund av forskningsprojktetet som skolan deltagit i. 

– Vi har gjort allt på planerade arbetsplatsträffar och inte på A-lagstid så arbetet har inte inkräktat på vår andra arbetsplatsförlagda tid eller förtroendetid, säger hon.

Hon upplever ockå de nya riktlinjerna snarare har minskat stressen och gjort det lättare att anmäla kränkningar mellan elever.

– Innan hade vi det tufft med en ny Samverkansplattform och ny lärplattform som vi skulle lära oss att använda. Men i och med det här projektet har det blivit lättare att hitta, förstå och dela material eftersom vi har fått tid att lära oss och hjälpa varandra. Nu har varje årskurs sin egen kanal som nästa årskurs kan ta vid och vi slipper uppfinna hjulet flera gånger, säger Christina Thurhammar.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Debatt

”Förnyad LAS är inget hot mot legitimerade lärare”

Debatt

"Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad. Endast så kan sämre arbetsgivare straffas ut", skriver debattören. 

Kommentera

”Vilket värde har vår värdegrund?”

Debatt

”Att undervisa i enlighet med den värdegrund som gäller enligt svensk läroplan har blivit problematiskt.”

Kommentera
Annons
Annons
Annons

Elev begär ut gamla prov – lärare beordras leta fram dem

Sekretesslagstiftning

Åtta lärare i Göteborg har beordrats lämna ut alla prov de använt de senaste fem åren.
– Problematiskt att det räknas som offentlig uppgift, säger LR-ombudet Gabriella Bengtsberg.

Debatt

”Satsning på lärlingsutbildning kan minska gängkriminaliteten”

Debatt

”Med hjälp av yrkesutbildning kan vi pressa ner ungdomsarbetslösheten och underlätta integrationen”, skriver Susanne Christenson och Paula Hammerskog på AcadeMedia.

Kommentera
Annons
Annons
Vuxenutbildning

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

Komvux

"Sverige är beroende av en befolkning med höga kunskaper."

Annons

Skyddsombudens dag: ”Är det nästan varje dag”

Skyddsombudens dag

Örebros huvudskyddsombud Carin Arnesson upplever att skyddsombuden varit extra uppskattade just nu.

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Forskning

”Vinsterna är många med ämnesintegrering.”

Blogg

Skytte: ”Skickliga lärare ska inte till förorterna – de är redan där”

Blogg

”En skicklig lärare i innerstan blir inte skicklig per automatik i orten.”

Hot och våld mot lärare

Facket om ökade skolvåldet: ”Behövs mer stöd”

Våld mot lärare

Ombuden är överens – krävs ytterligare resurser. 

Anställningstrygghet

LR: Därför säger vi nej till las-förslaget

Las

Båda lärarfacken gör som LO och säger nej till las-förslaget.

Lärarstudent

Allvarlig trend på Gotland – bara två lärarstudenter går kvar

Student

Lärarstudenterna på Gotland blir färre och färre. 

Läraren: ”Det går inte alls att hålla avstånd”

Corona

”Rekommendationerna efterlevs definitivt inte.”

 

Lärarmordet i Frankrike

Efter lärarmordet i Frankrike: Kommer förena kåren

Utrikes

I fredags mördades läraren Samuel Paty.

Svensk skola dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund

Likvärdighet

Elevers socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultaten mer i Sverige än EU-genomsnittet, visar ny rapport.

skolverkets lägesbedömning

Skolverkets varning i bedömning av skolan

Arbetsmiljö

"Äntligen har man förstått att det kommunala självstyret har gått alldeles för långt."

Anna Ekström: ”Viktigt att bryta negativ utveckling”

Arbetsmiljö

Utbildningsministern välkomnar Skolverkets förslag om ökad statlig närvaro.

Därför är jag besviken på Skolverkets lägesbedömning

Blogg

Så här skulle Per Kornhall vilja att Skolverket skrev i stället.

coronaviruset

Forskare: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet stängt

Corona

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.

Debatt

”Skolkoncerner får för stor skolpeng”

Debatt

”Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst”, skriver debattörerna.

Kommentera

”Öka kunskapen om språkstörning i skolan”

Debatt

Språkstörningen påverkar inlärning och förståelse i alla skolämnen och kan även ge negativa effekter på socialt samspel, skriver debattörerna. 

Kommentera
Hot och våld mot lärare

Förälder tog stryptag på lärare – döms för våld mot tjänsteman

Våld mot lärare

Tidigiare friad pappa döms efter betygsdispyt: ”Allt annat hade varit en katastrof.”

Lärarna: Personalbrist grunden till våldsdåden på våra skolor

Hot och våld

Efter flera våldsamma händelser på högstadieskolor i Östersund pekar lärarna ut nedskärningar i personal som grundproblemet.

Läraren: ”Metoden är underordnad vår roll”

Undervisningsmetod

Hur man som lärare hanterar en undervisningsmetod är betydligt viktigare än valet av metod enligt läraren Svante Holmberg.

”Varför får inte de äldre barnen del av regeringens läsmiljoner?”

Debatt

Regeringens årliga satsning på läsning är bra men lämnar också en del frågetecken. Och varför sitter inga lärare med i läsrådet? Det skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera

Överskott på 27 miljoner – men skolan förlorar 40 lärartjänster

Nedskärningar

Sparåtgärderna i Lund grundskolor har gått så långt att det nu finns ett överskott på 27 miljoner kronor. Samtidigt har lärarna, lärar- och elevassistenterna blivit färre, och eleverna fler.

Kartläggning ska ge fler behöriga lärare

Legitimation 

En av tre grundskollärare i Norrköping saknar behörighet: ”Det är katastrof. Gör man inget radikalt kommer det att bli sämre”

Ny studie: Talängsliga elever skuldbelägger sig själva

Forskning

”Många elever tycker det känns läskigt och motigt att delta muntligt i engelskundervisningen”

Läraren om talängslan: ”Okej att vara rädd”

Talrädsla

”Det är många elever som är talängsliga och i all den här ängslan så är det främmande språket värst”, säger läraren Daniel Sandin

dokumentation

Lärarprotest mot övernitiska dokumentationskrav i Malmö

Arbetsmiljö

Digitala matriser leder till dubbelarbete och krockar med Skolverkets allmänna råd, enligt LR Malmö.
– Det rör sig om tusentals klick, säger biträdande kommunombud Andreas Lindahl.

Debatt

”Det är inte det fria skolvalet som leder unga in i kriminalitet”

Replik

”Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas”, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Kommentera

”Ett segregerat skolsystem kan leda till att unga mister sina liv”

Debatt

"Det är dags att göra upp med ett skolsystem som möjliggör segregation och förstärker ojämlikheten", skriver Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Kommentera
friskolekoncernernas ekonomi

De största friskolornas överskott motsvarar årslön för 8000 lärare

Friskolekoncerner

Sammanlagt rörelseresultat: Över fem miljarder kronor de senaste fem åren.

Debatt

”KD:s förslag är inget annat än ett självmål”

Debatt

”Att fler behärskar sina modersmål stärker Sverige”, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av KD:s förslag att skrota modersmålsundervisningen i alla skolor.

Kommentera

”KD sätter politiskt spel före elevernas lärande”

Debatt

”Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel”, skriver riksdagsledamoten Linus Sköld (S) om KD:s utspel att avskaffa modersmålsundervisningen.

Kommentera
Studie- och yrkesvägledning

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Syv

Bristen på vägledare leder till enorma kostnader, enligt LR.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolstatistiken tillgänglig igen – men bara gamla uppgifter

Sekretess 

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande.

BETYG OCH BEDÖMNING

”Särskilt beakta” – en lagstiftning som inte fungerar

Bedömning

”Detta PM har aldrig publicerats av Skolverket men innehåller mycket som förtjänar att komma fram i ljuset”, skriver Nicklas Mörk.

Lärare beordras till mer undervisningstid: ”Väldigt olyckligt”

Arbetsmiljö

Skolledning och lärarfack oeniga om arbetstiden. 

Utsatta områden

Ny studie: Det här saknar lärare i utsatta områden

Rapport

"Varken lärarstudenter eller lärare känner att de har beredskap att möta den verklighet som är". 

Lärarlöner

Svenska lärarlöner långt efter grannländerna

Lönestatistik

Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, visar en ny EU-rapport.

Saco: Två av tre lärarutbildningar lönar sig inte

Löner

SACO:s nya rapport om livslöner visar att två av tre lärarutbildningar innebär en ekonomisk förlust.

Kommuncheferna: ”Vårt förtroende för kommundirektören är förbrukat”

Arbetsmiljö

Kommunchefer i Hörby anklagar högsta ledningen för att skapa rädsla och en tystnadskultur.

Internationella lärardagen

Turkiska lärare kämpar för demokrati och barns rätt till utbildning

Fackligt

Engelskläraren Özgur Bozdogan berättar om sin fackliga kamp i Turkiet för demokratiska rättigheter och barns rätt till utbildning.

Derya förlorade allt men vägrar ge upp kampen

Internationellt

Derya Yulcu hade jobbat 20 år som lärare i lågstadiet när hon plötsligt blev uppsagd utan att få veta varför. 

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

Friades för strypgrepp på lärare – nu tas fallet upp i hovrätten

Hot och våld

Enligt vittnen misshandlade pappan sonens lärare för att han inte satt ett A i betyg.

Debatt

”Lagstadga resursskolan som den sista skolformen”

Debatt

”Den här målgruppen är inte osynlig för att den inte finns. Utan för att begreppet omfattande behov är tvetydigt”, skriver grundskolechefen Aiman Jihar.

Kommentera

Alexander Skytte: ”Läraren ska inte sära på vänner”

Blogg

”Jag som lärare ska inte sära på vänner. För vänskap är något fint.”

”Att återkoppla är viktigt i ett demokratiskt samhälle”

Feedback

För att väcka tankar som leder till kunnande ska man enligt författaren och specialpedagogen Helena Wallberg ställa frågor, vara specifik och undvika påståenden. 

 

”Tillsynsansvaret – visst kan jag strunta i det?”

Blogg

”Hur ofta pratas det om det här på våra arbetsplatser?”

Coronaviruset

FHM: Familjeisolering gäller inte elever i grundskolan

Corona

Lärarnas Riksförbund: "Viktigt att lärarnas som känner oro tas på allvar."

Dyster rapport: Så kan pandemin slå mot lärarnas pension

Pension

Pandemin riskerar att minska lärarnas pension kraftigt.    

LR efter kraschade förhandlingar: Dra tillbaka las-förslaget

Arbetsrätt

LR:s ordförande Åsa Falhén befarar drastiska konsekvenser för lärarna om las-utredningen drivs igenom.

Pisa 2018

OECD godkänner Sveriges Pisa-resultat

Pisa

Men det finns reservationer.

Kornhall: Vi behöver en analys av vad som händer med Pisa-testerna

Pisa

”Pisa-undersökningarna är för viktiga för att korrumperas på olika sätt”.

Här har eleverna lunch under lektionstid

Skolmat

”Det är en lugnare matro.”

Skolans klädkod skapar debatt: ”Kan kopplas till kriminalitet"

Klädkod

Inga mjukisbyxor eller magväskor. 

Skolinspektionen kartlägger lovskolan under pandemin

Lovskola

Skolinspektionen har kartlagt skolhuvudmännens arbete då pandemin befarats medföra högre tryck på lovskolan.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons