kerstinnybygge

Kerstin Lif, rektor på Nybyggeskolan i Västerås, tycker att stressen på skolan minskat efter att lektionerna blivit längre.

Skolmiljö

Minskad stress med längre lektioner och plustid

Med längre undervisningspass och möjlighet till personlig lektionstid utanför schemat hoppas Nybyggeskolan i Västerås att alla elever ska bli sedda och att stressen ska minska.

På Nybyggeskolan i Västerås gick diskussionen kring vad det var som gjorde tillvaron så stressig för eleverna. Slutsatsen blev att byten av salar, grupper, material och ämnen var problemet och lösningen blev därför längre lektioner.

– Jag hade läst en undersökning som sa att om man lägger ihop all tid som går åt till att starta lektioner, avsluta lektioner, gå mellan lektioner och byta salar så blir det totalt två år som går bort under grundskolan. Vi kom fram till att ju fler olika pass som eleverna har desto mer ställtid blir det, därför slog vi ihop lektionerna, säger Kerstin Lif rektor på Nybyggeskolan.

I stället för de klassiska 40-minuterslektionerna har Nybyggeskolan slagit ihop vissa ämnen så lektionerna blir längre och ges bara under ett tillfälle i veckan.

– Bland annat svenska och SO passen är nu 180 till 200 minuter långa. Vi valde att ha moderna språk och matte uppdelat på två 80-minuterspass i veckan, men den uppdelningen känns ganska onödig nu i efterhand och är kanske något vi kommer ändra till nästa år, säger Kerstin Lif.

Tanken med de längre lektionerna är att man ska kunna gå in djupare i ämnet. Enligt Kerstin Lif upplever lärarna på skolan att de hinner med mer under de långa passen och de har även möjlighet att se alla elever:

– Elever som har svårt för sig kan inte slingra sig. Kommer du försent, har glömt saker, behöver gå på toaletten och försvinner tidigare från lektionen så är det väldigt mycket tid som försvinner från lektionstiden. I och med de längre lektionerna kan lärarna bättre se de eleverna som försöker gömma sig och passen gör även att eleverna får tid att förstå vad det är som de inte förstår under lektionen, förklarar hon.

Om en elev är frånvarande under en dag så kan eleven missa en hel veckas lektioner i ett ämne på bara en dag, något som kan bli problematiskt. Detta har Nybyggeskolan löst genom att ha så kallad ”plustid” som fungerar som personlig lektionstid utanför ämnet. Plustiden ligger under ett specifikt tillfälle varje vecka och då kan elever söka upp sina lärare i deras klassrum för att få extra stöd och hjälp.

– Plustiden är frivillig från början. Vissa kommer utan att bli tipsade om den för att exempelvis få extra fördjupning och förståelse. Andra blir tillsagda att gå dit när de missat förmycket. Med ett vanligt schema så kan man missa väldigt mycket i olika ämnen om man är borta en dag. Med det här systemet så blir det bara ett ämne som man måste ta igen, förklarar Kerstin Lif.

– Till en början så ställer det här upplägget större krav på läraren i och med att de måste planera för längre lektioner. Men det blir även högre kvalitet på planeringen och mer omväxlande undervisning för eleverna. Fördelarna blir även att det blir en annorlunda arbetsmiljö i och med att eleverna inte behöver springa lika mycket mellan lektionerna så det blir lugnare på skolan, säger Kerstin Lif.

Det som fick Nybyggeskolan att ta steget och organisera om var inspirationen från arbetssätten på Träkvista skola i Ekerö Kommun som Kerstin Lif hade läst om redan 2009.
– Vi var ett gäng som åkte dit på studiebesök för att se deras arbetssätt. Nu är ju det här väldigt nytt hos oss, bara fyra veckor i sin linda, men vi tar gärna emot studiebesök från andra som är intresserade av det här arbetssättet när vi fått lite kött på benen, säger Kerstin Lif. 

Kommentera