Annons
Hjulsta grundskola i Stockholm. Foto: Google

Misstänkt tystnadskultur bakom färre anmälningar: ”Personalen är rädd”

Publicerad 25 oktober 2019

Relaterat

I höstas duggade anmälningar om hot och våld tätt på Hjulsta grundskola.
I dag har anmälningarna minskat och Arbetsmiljöverket har konstaterat att skolan har vidtagit tillräckliga åtgärder.
Samtidigt rapporteras det om en tystnadskultur på skolan som kan ha påverkat anmälningsnedgången.

I februari rapporterade Skolvärlden om att antalet hot- och våldsincidenter hade ökat kraftigt på Hjulsta grundskola i norra Stockholm. 

Enligt Lärarnas Riksförbund gjordes det 43 anmälningar, i kommunens anmälningssystem, under hösten 2018.

Irene Ziverts, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund (LR) i Stockholm, beskriver i en tidigare intervju med Skolvärlden hur skolans lärare var rädda för eleverna. 

– Eleverna har tagit över skolan och lärarna vågar knappt gå förbi dem i trapporna. Det är ohållbart. Jag har inte sett så många incidenter på så kort tid på en skola – och som bara fortsätter öka, sa Irene Ziverts till Skolvärlden då.

Lärarnas Riksförbund skickade i vintras en anmälan till Arbetsmiljöverket med krav om omedelbara åtgärder. Arbetsmiljöverket ställde tre krav på skolan: 

  • Att göra en arbetsmiljökartläggning för all personal.
  • Att skolan skulle göra en handlingsplan där man anger åtgärder.
  • Att arbetsgivaren ska ge arbetstagaren och skyddsombud möjlighet att medverka i uppfyllandet av krav 1 och 2. 

På torsdagen möttes skolans rektor, skolans skyddsombud, LR:s huvudskyddsombud i Stockholm, Arbetsmiljöverket och HR-konsulter för ett slutmöte. 

I samband med mötet meddelade Arbetsmiljöverket att man nu har beslutat att skolan har vidtagit tillräckliga åtgärder och uppfyllt kraven.

– Jag har sagt att vi kommer att tala om för beslutsfattare och jurist att vi anser att de har gjort det som vi begärt, säger arbetsmiljöinspektör Anette Wendel på Arbetsmiljöverket som har varit huvudhandläggare i ärendet. 

Skolans rektor Heléne Hodges är lättad över beslutet.

– Det känns naturligtvis skönt. Det är ett kvitto på att de insatser som vi har vidtagit, och medarbetarnas hårda arbete, har gett resultat, säger hon. 

Heléne Hodges berättar att anmälningarna har minskat under året. Mellan 1 april och 1 oktober har det bara inkommit tio anmälningar totalt.

Var beror minskningen på?

– Det har att göra med ökad trivsel och förbättrad studiero. Under hela föregående läsår har vi genomfört flera akuta insatser, säger Heléne Hodges.

Bland annat har skolan tagit fram en krisplan, sett över elevgrupperingarna, ökat bemanningen på skolan, hittat nya strategier kring elevarbetet, haft ordentliga genomgångar kring hur man gör anmälningar samt tagit fram en handlingsplan.

Många på skolan upplever fortfarande en osäkerhet.

Men enligt Lärarnas Riksförbund och Arbetsmiljöverket togs det upp på mötet att minskningen av anmälningar kan bero på en tystnadskultur som finns på skolan. 

– Det är något som vi får hantera gemensamt i samverkansgruppen på skolan, och analysera vidare. Om det stämmer vidtar vi åtgärder kring detta. Det är naturligtvis olyckligt om  det finns någon, trots utbildningsinsatserna, som ändå inte riktigt har tagit till sig av hur viktigt det är att man anmäler, säger Heléne Hodges.

Skolans arbetsmiljöenkät som genomfördes före sommaren av en utomstående aktör visar att personalen fortfarande inte är nöjd med insatserna som gjorts. Hela 83 procent av lärarna på högstadiet och 64 procent av lågstadielärarna svarar i enkäten att det inte har vidtagits några åtgärder ”i de situationer där det finns särskilda risker för hot och våld”.

Irene Ziverts, som deltog under mötet i torsdags, anser att siffrorna talar sitt tydliga språk.

– Det är inga bra siffror som visar sig efter att skolan ska ha vidtagit åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Rektorn har försökt göra saker, men vi tycker att de inte kommer åt grundproblemet. Många på skolan upplever fortfarande en osäkerhet och att arbetsmiljön inte är bra, säger hon och tillägger:

– Det är inte lika illa med våldet som det var för ett år sedan. Men det är fortfarande incidenter och tillbud som inte anmäls i lika hög utsträckning för att personalen är rädd för konsekvenserna. 

Heléne Hodges:

– Det är naturligtvis olyckligt att det fanns någon som vid tidpunkten då enkäten gjordes, som tyckte att det inte var tillräckliga insatser då. Det får vi fördjupa oss i mer och hantera tillsammans i samverkansgruppen. Jag tror att om vi skulle göra om enkäten i dag skulle det bli en annan bild. 

Det skulle vara svårt att vrida tillbaka klockan till hur det var innan.

Under mötet kommenterade Arbetsmiljöverket att ingen av anmälningarna om hot och våld som gjordes på skolan mellan april 2018 och januari 2019 var anmäld vidare till Arbetsmiljöverket. Varför gjordes inte det?

– Det Arbetsmiljöverket har gått igenom är att man är nöjd med det som de tidigare hade anmärkningar på och som vi behövde åtgärda. Nu fortsätter vi med vårt strategiska arbete för att bygga en bra arbetsmiljö på skolan. Vi har alla höjt våra kunskaper kring vad som gäller kring hela arbetsmiljöarbetet och hela samverkansgruppen har varit på olika fortbildningar från i våras till slutet på september, säger Heléne Hodges.

Det finns ju dock ett anmälningsfall från den här perioden som handlade om att en elev hade viftat med en kniv. Borde inte det ha anmälts till Arbetsmiljöverket?

– Som jag sa: Vi fortsätter med vårt utvecklingsarbete framåt och hur vi har förbättrats. Vi har inte sådana händelser på skolan just nu. Vi får hantera det då om det skulle dyka upp.

Du vill inte kommentera hur det kommer sig att ni inte har anmält det vidare?

– Utifrån det som vi har gjort är Arbetsmiljöverket nöjd med våra insatser och vi fortsätter med vårt utvecklingsarbete framåt, säger Heléne Hodges.

LR Stockholm har tidigare påpekat, och fortsätter framhålla, att skolans arbete med lågaffektivt bemötande har varit en tydlig grundorsak till våldet på skolan. Irene Ziverts vill helt ta bort det lågaffektiva bemötandet. 

– Ja, ta bort det och sätt in tydliga konsekvenser direkt i stället. Men jag tror det skulle vara svårt att vrida tillbaka klockan till hur det var innan. Sedan de började med det lågaffektiva bemötandet ökade antalet hot- och våldsincidenter på skolan, säger Irene Ziverts. 

Men enligt Heléne Holgers har den kritiken inte påverkat skolans sätt att jobba.

– Det är tråkigt att dra slutsatsen att stöket skulle bero på lågaffektivt bemötande. Den slutsatsen står inte jag bakom. Man kan inte generalisera och säga att den otrygghet som var på skolan berodde på en särskild metod. Vår analys visar att läget under föregående läsår beror på många faktorer.

Så ni kommer att fortsätta arbeta på samma sätt med lågaffektivt bemötande?

– Det här handlar inte om det lågaffektiva bemötandet. Det handlar om att vi ökar trivseln och studieron på vår skola. Det syns i att personalen och eleverna trivs.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Annons
Annons

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Annons

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Annons
Annons

Skolverket: Lärarbristen minskar

Lärarbristen

Skolverket skriver ner sin prognos för lärarbristen. Fortfarande beräknas dock 45 000 lärare fattas om 15 år.
– Det är enorma siffror, säger Therese Landerholm på LR.

Annons
Kommunaliseringen 30 år sedan

Göran Persson: Kommunaliseringen var aldrig den stora frågan

Intervju

30 år har gått sedan kommunaliseringen av skolan – blev det som Göran Persson hade tänkt sig?

Utredaren fick munkavle – nu säger han sin åsikt

Kommunaliseringen

Leif Lewin utredde effekterna av kommunaliseringen på uppdrag av regeringen, men skulle inte ge några rekommendationer. Nu säger han sin åsikt.

30 år efter kommunaliseringen: ”Minns hur lärare sörjde tillsammans”

Kommunaliseringen

”Det är 30 års förlorad tid av arbetsglädje för lärare”, säger Hans Eric Lindahl som deltog i lärarstrejkerna hösten 1989.

Läraren: ”Jag vill be om ursäkt för alla mina snedsteg”

Debatt

Signaturen ”Mister Magister” vill göra avbön och skriver: ”Alla pedagogiska experiment som jag har gjort. Alla trender som jag har hoppat på. Förlåt.”

Kommentera

Skolans duoundervisning lyfter elever i behov av stöd

Särskilt stöd

Med en noga genomtänkt lärmiljö och en modell med duolärarskap har ESS-gymnasiet i Stockholm lyckats lyfta både elever och personal.

Pisa 2018

Forskaren: Pisa-kritiken blir konspiratorisk

Pisa

Uppmärksamheten kring elever som undantogs från Pisa-studien har fått för stora proportioner, menar Ulf Fredriksson på Stockholms universitet.

Så vill SPSM göra skolan mer likvärdig: ”Ska knacka på”

Pisa

Staten måste se över var stödet behövs som bäst, enligt generaldirektören Fredrik Malmberg.

Pisa: Svenska elever presterar allt bättre

OECD

Presterar nu bättre än OECD-genomsnittet.

Så ser lärarna på Pisa-resultaten

Pisa 2018

Lärarprofilerna Alexander Skytte, Sara Bruun och Mikael Bruér förklarar hur de ser på Pisa-resultaten.

Anna Ekström: ”Svensk skola står stark tack vare lärarna”

Pisa

Anna Ekström (S) är glad men ser anledning till eftertanke efter de senaste Pisaresultaten. Roger Haddad (L) menar att det är effekterna av Liberalernas politik vi ser.

Åsa Fahlén: Resultaten får inte leda till mer nedskärningar

Nedskärningar

”Galet att skära ner på skolan”, säger Åsa Fahlén.

Moderaterna: ”Skolministern kan inte vara glad”

Politik

M-politikern menar att många resultat är oroväckande.

Per Kornhall: Pisa fortsätter luta rätt – och fel

Kommentar

Per kornhall kommenterar Pisa-resultatet: ”Det borde innebära att svensk skola kan få lite andrum och arbeta med mer långsiktiga reformer.”

Debatt: ”Svenska skolan sviker fortfarande de svagaste”

Debatt

”Tre attityder, unika för Sverige, står i vägen för den framgång som vi vill uppnå”, skriver läraren och politikern Emma Köster.

Kommentera

Forskaren sågar Pisa-studien: ”Det är otroligt förstorat”

Kritik

Malin Ideland tycker att det läggs alldeles för stor vikt vid studien.

OECD-chefen: ”Det kommer bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för OECD:s utbildningskontor, till Skolvärlden.

Alexander Skytte: Vem är en skicklig lärare?

Blogg

”Därför är jag tveksam till att det skulle fungera att flytta ’särskilt skickliga lärare’ till utsatta områden”, skriver Alexander Skytte.

Efter SD:s förslag: Det strider mot både lag och erfarenhet

Politik

Skapa internat för särskilt problematiska elever och sätt nyanlända i egna skolor. Det är ett par av SD:s nya skolförslag.

Åsa Wikforss om kampen mot ”Fake news”: Lärare har en viktig roll

Filosofi

Professorns bok ”Alternativ fakta” ska delas ut till alla som läser tredje året på gymnasiet.

”Årets gymnasielärare”: Brukar få höra att jag är tydlig

Lärargalan

Samhällskunskaps- och historieläraren Björn Grönqvist från Karlstad kammade hem titeln.

Lön

Granskning: De som fick lönelyft missgynnas av kommunerna

Rapport

Lärare som får del av lärarlönelyftet missgynnas lönemässigt om man bortser från de statliga pengarna, visar Statskontorets granskning.

Läraren Hannas öppna brev till kommunen: Här är min önskelista

Debatt

”Välkommen till Vallentuna, vi erbjuder inte lika villkor för alla elever. Det här är min önskelista till jul”, skriver Hanna Ståhlnacke, lärare i Vallentuna.

Kommentera

Fridolins nya uppdrag: Säkra kvaliteten i läromedel

Läromedel

”Det är ett drömuppdrag”, säger Gustav Fridolin.

Särskilt stöd

Unik dom: Diskriminering när elev inte fick stöd i tid

Särskilt stöd

Malmö stad tvingas betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.

”Nedskärningarna kan drabba utsatta elever hårt”

Särskilt stöd 

SPSM:s generaldirektör varnar för att kommunernas nedskärningar kan drabba de utsatta eleverna hårt.

Hjälpmedel vid nationella prov

Sara Bruun: ”Alla barn har rätt att lära sig och att kunna läsa”

Blogg

”Det är varje barns rättighet att läsa och att kunna läsa. Att inte kunna läsa ordentligt är i allra högsta grad diskriminerande”, skriver Sara Bruun. 

”Elever som tas ifrån sina hjälpmedel under provet far illa”

Replik

”En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven. Allt annat är helt galet”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Ny dom: Diskriminering att förbjuda hjälpmedel vid nationella prov

Läs- och skrivsvårigheter

Örebro kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska.

Förstatligad skola: Så tänker utredaren

Skolsystemet

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand lutar mot att föreslå en trestegsraket för ett statligt övertagande av skolans finansiering.

Forskning: Ingen ökning av avhopp från läraryrket

Lärarbrist

De senaste 20 åren har fler lämnat läraryrket än jämförda yrken. Men någon trend att allt fler hoppar av finns inte enligt ny forskning.

Digitalt

Ny rapport: Så ser dina elevers internetvanor ut

Digitalt

Sju av tio mellanstadieelever anser att de har fått undervisning i skydd mot kränkningar på internet.

Arbetsmiljö

Här ska lärarna tvätta skolans gardiner för att spara pengar

Arbetsuppgifter

Nya rutiner väcker ilska på skolor i Piteå – får dumpa alla textilier eller städa själva.

Debatt

”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt”

Debatt

”Är det ett tecken på svaghet när man som lärare etablerar goda relationer till de elever som borde rätta sig i ledet? Nej, det är inte svagt utan smart”, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera
Särskilt stöd

Efter kritiken: Kommunen tvärvänder om särskilt stöd för elever

Särskilt stöd

Kommunen meddelar att man kommer att se över tilläggsbelopp för särskilt stöd.

Blogg

Mikael Bruér: ”Vi behöver fler dåliga exempel”

Blogg

”Det är inte lärarna som det går bra för vi behöver prata om, utan de som inte orkar eller de som känner sig dåliga. Vi behöver ge dem en känsla av att de duger”, skriver Mikael Bruér. 

Nedskärningar i skolan

Facket varnar: Nya budgeten kommer drabba lärarna hårt

Besparingar

De kraftiga besparingar som väntar skolorna i Stockholm kommer att drabba lärarna hårt. 
– Det är ett allvarligt läge, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR Stockholm.

Debatt

”Lärarförsörjningen är ett tydligt ansvar för arbetsgivaren”

Replik

”Det är ljuv musik för mig att höra ett sådant fackligt engagemang, men lärarförsörjningen är och förblir ett tydligt ansvar för arbetsgivaren”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en replik.

Kommentera

”Det saknas konstruktiva förslag från LR vad gäller lärarbristen”

Debatt

”Jag vill att LR nu vaknar till liv, med all den urkraft som bra facklig verksamhet kan vara”, skriver Liane Blom, lokalombud på Bergslagens folkhögskola.

Kommentera

Hon forskar om särskilt stöd på gymnasiet: ”Finns väldigt lite kunskap”

Särskilt stöd 

Forskaren Anna Öhman genomför just nu en studie av särskilt stöd på gymnasiet.

vuxenutbildning

Lokala vuxenutbildningens projekt sprids i Europa

Vuxenutbildning

Vux Huddinges integrationsprojektet sprids till andra länder. 

Lönegranskning

Tre erfarna lärare berättar: Yngre fick högre lön än vi

Löner

När lärarstudenten var klar med sin utbildning anställdes hon på samma skola som hon gjorde sin praktik på.
– Hon fick 4 000 kronor mer i månadslön än vad jag hade. Det svider, säger Stina som var studentens handledare.

Ny statistik: Så mycket halkar erfarna lärare efter i lön

Löner

Erfarna lärare som arbetat länge på samma arbetsplats har ofta betydligt sämre löneutveckling än yngre och mindre erfarna kollegor, visar en ny analys av 20 000 lärares löner.

Forskning

Hans forskning ska lyfta skillnader mellan skolreformer

Forskning

Forskargrupper från fyra länder ska i ett nätverk jämföra forskning av utbildningsreformer.

Debatt

”Ge barn i särskolan rätt till obligatorisk förskoleklass”

Debatt

”Även barn i särskola borde ha rätt till tio års grundskola enligt likvärdighetsprincipen”, skriver debattörerna.

Kommentera

Facket vill skrota elevens val: Tiden behövs till annat

Tidsbrist

”Stoffträngseln” i skolans ämnen har blivit synlig genom debatten om nya kursplaner. Ett bra tillfälle att ta bort elevens val, menar LR.

Forskarna: Nationella proven måste omarbetas

NP

Digitala och externt rättade nationella prov står inför dörren. Men för att fungera vid betygsättning måste själva uppgifterna anpassas, menar flera forskare.

Läxförhör istället för prov – så får hon över fler elever från F till E

Bedömning

Helena Kvarnsells elever har skriftligt läxförhör varje vecka: ”Fantastiskt betygsunderlag”.

HÖK 18

6 av 10 ombud: Kommunerna lever inte upp till avtalet

Avtalet

Många kommuner lever inte upp till skrivningarna i avtalet HÖK 18, enligt Skolvärldens enkätundersökning bland fackligt aktiva lärare.

Åsa Fahlén: ”Jag är jättebekymrad”

HÖK 18

LR:s ordförande Åsa Fahlén är inte överraskad över kritiken mot HÖK 18.
– Situationen är i dag oerhört bekymmersam på många håll på grund av alla nedskärningar.

Digitala verktyg

Forskarens tips: Så lyfter du undervisningen med digitala verktyg

Digitala verktyg

Mattias Rundberg forskar på digitala verktyg i skolan för att se vilken effekt de har på lärandet. 

Intervju

Jörgen Tholin: Därför är det svårt att motverka glädjebetyg

Betygsutredningen

Hur upptäcker vi systematisk betygsinflation och vad kan vi göra åt den? Regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin har ett halvår på sig att finna svar.

Debatt

”Lärare lockas inte av marknadsskolan”

Debatt

”Enda sättet att få fler att vilja bli lärare är att göra svenska skolan till den likvärdiga och högkvalitativa skola den var innan de borgerliga partiernas friskolereform genomfördes”, skriver debattörerna.

Kommentera
Lärarassistenter

En av tre utnyttjar inte extrapengar till lärarassistenter

Statsbidrag

Intresset blev inte lika stort som regeringen hoppades på.

Sökte inte bidrag: ”Var för knepigt”

Lärarassistenter

Gotland valde att inte utnyttja bidraget – Västerås sökte 5,47 miljoner.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Forskning

Agneta Gulz: Så skapar du motivation hos eleverna

Undervisning

Hur arbetar man bäst för att skapa motivation i klassrummet? Forskaren Agneta Gulz ger sina viktigaste tips.

Debatt

”Vi behöver tydligare tag hemifrån – inte hårdare tag i skolan”

Debatt

”Det är dags att på djupet rannsaka föräldrarollen för att ge skolan den chans den förtjänar och den auktoritet den behöver”, skriver debattören Peter Östling.

Kommentera

Kommuner kan bryta mot lagen för att locka friskolor

Kommunerna

Sockrade hyresavtal till enskilda aktörer strider mot kommunallagen.
– Kommunerna gör jättemycket tokigheter som strider mot lagen, säger juridikprofessor Lotta Lerwall.

Skolutveckling

Kornhall: En bra skola är ingen slump

Skolutveckling

”På den här skolan kan vi se betydelsen av en klok skolledning och vuxna som arbetar tillsammans och aldrig ger upp”, skriver Per Kornhall.

Debatt

”Låt inte eleverna läsa vad skräp som helst”

Debatt

”När skärmar kräver så mycket av våra ungdomars tid måste vi vara modiga och våga viga mycket tid åt läsningen”, skriver svenskläraren Karin Herlitz.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons