mobil_i_klassrummet
Digitalisering

Mobilförbud på Bräckeskolan

På Bräckeskolan i Göteborg har man infört förbud mot mobiler och surfplattor på skoltid. Orsak: Barnen slutade leka. 

Det ligger flera orsaker bakom att Monika Blom, rektor på låg- och mellanstadieskolan Bräckeskolan i Göteborg, tog beslutet att förbjuda mobiler och surfplattor på skoltid.

– Helt plötsligt har våra elever slutat leka på rasterna. En elev sitter med en mobil i handen och fyra, fem andra tittar över axeln för att se vad som händer på skärmen, säger Monika Blom till Göteborgs Posten.

Att barnen blivit sämre på att aktivera sig är inte enda orsaken till förbudet. Det förekom även kränkningar mellan barnen i sociala medier, rapporterar tidningen. Både Monika Blom och Bräckeskolans lärare har lagt ner mycket tid på att reda ut konflikter som haft att göra med elevernas telefoner.

Som ett led i arbetet mot kränkningar i sociala medier har skolan satsat på att utbilda både föräldrar och barn kring källkritik och vad som händer på internet. Men hittills har intresset från föräldrarnas sida varit svalt. Endast tre föräldrar dök upp när Monika Blom höll en föräldrautbildning kring sociala medier.

– Det är 13-årsgräns på Instagram, men barnen skaffar konton långt innan dess, ofta utan föräldrarnas vetskap, säger hon till Göteborgs Posten.

– I och med Instagram och bloggar är barnen inne på de vuxnas arena. Då måste också föräldrarna ta mer ansvar. Jag tror att många föräldrar inte riktigt vet vad deras barn gör online.

Förbudet på Bräckeskolans är bara ett försök, säger Monika Blom. I grund och botten är hon positiv till den nya tekniken. Förbudet gäller inte heller för lektioner där mobiler och plattor används i pedagogiskt syfte.

– Nu testar vi detta, men visar det sig att det inte fungerar kanske jag häver beslutet. Det är för tidigt att säga nu.

Kommentera