mobilforbud_delar

Yvonne Stjärnkvist Ed och Johanna Lüddeckens

Mobiltelefoner

Mobilförbudet delar lärarkåren

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

Nu vill Liberalerna förbjuda mobiler i klassrummen, både i grundskolan och på gymnasiet. Anledningen är att mobilerna leder till stök och stör elevernas koncentration. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver partiledaren Jan Björklund tillsammans med Christer Nylander och Lotta Edholm att arbetet i klassrummet störs av elever som chattar, skickar sms, spelar och kollar sociala medier.

För att förbättra studieron föreslår Liberalerna därför mobilförbud i klassrummen. Rektor ska dock kunna bestämma om undantag, om det finns särskilda skäl för en elev att använda mobil i klassrummet.

Det ska också vara upp till rektor att avgöra om mobilförbudet ska gälla även under rasterna.

Liberalerna är tydliga med att förbudet gäller elevernas privata mobiler, inte digitala verktyg generellt. Och man gör en likvärdighetspoäng av frågan. ”Om en lärare vill använda Ipads eller datorer i sin undervisning så ska skolan tillhandahålla de verktygen, undervisningen ska inte vara beroende av vilken mobil föräldrar kan köpa till sina barn.”

Frågan om mobilers vara eller icke vara i skolan både engagerar och delar lärarkåren. När Skolvärlden tidigare skrivit om saken har kommentarerna varit många och det förekommer både förslag om totalförbud liksom inlägg om hur användbara mobilerna är som hjälpmedel.

Johanna Lüddeckens är specialpedagog på Österänggymnasiet i Kristianstad och en av dem som inte tycker att det vore någon bra idé med mobilförbud i klassrummet.

– Jag gillar inte idén med förbud alls. Jag tycker att det är bättre att fostra eleverna så att de kan använda mobilen på ett sunt sätt, säger hon och tillägger:

– Det finns väldigt många bra sätt att använda mobilen i undervisningen. Jag tänker på verktyg som Kahoot, olika strukturstöd, kalenderfunktioner och visuella stöd, till exempel. Dessutom är det många elever som använder mobilen som ett hjälpmedel.

På skolan där hon jobbar har de ingen gemensam policy och enligt Johanna Lüddeckens är det många lärare som använder sig av mobiler i undervisningen.

Många lärare vittnar om att mobiler leder till stök på lektionerna. Skulle de inte vara hjälpta av ett förbud?

– Jag tror att många lärare här samlar in mobilerna och sen får eleverna ha dem i de moment där de behövs. Det är viktigt att ha rutiner för när mobilerna ska användas, så att det fungerar. Har man en elev som inte klarar att sköta mobilen får man ta det med den eleven. Men jag tror mer på att ha rutiner för hur mobilerna ska användas, och att lära eleverna att använda dem på ett bra sätt, än att förbjuda dem helt.

En som däremot tycker att det kan finnas en poäng med mobilförbud är Yvonne Stjärnkvist Ed, klasslärare i årskurs 5 på Backaskolan i Ystad. Framförallt handlar det om kravet på en avgiftsfri skola, som hon ser det.

– Vi får inte be våra elever att ta med ett äpple, hur kan vi då förvänta oss att de ska ta med en 5 000-kronors mobil? Vi kan inte kräva att våra elever har de här fina mobilerna, säger hon.

Hon förstår att det kan finnas tillfällen i undervisningen när en mobil är smidig och praktiskt, men tycker inte att det överväger principen om avgiftsfrihet.

– Här jobbar vi 1-1, så vi har det vi behöver digitalt i datorerna. Men det finns ju skolor som fortfarande har datasalar och en mobil kan vara behändig. Men avgiftsfriheten är jätteviktig. Och hur är det med ansvaret? Om vi använder elevernas mobiler i undervisningen, tar vi också ansvar om glaset spricker?

En skola kan på eget bevåg införa restriktioner redan idag. Behöver riksdagen lägga sig i sådana här frågor?

– Jag tycker generellt inte att man ska behöva hålla på med en massa förbud, men på vissa ställen är det stora problem och man kan inte få bort mobiler som stör utan att tillkalla vakter. Kanske ett förbud är vad som behövs för att göra mandatet tydligt, säger Yvonne Stjärnkvist Ed.

Kommentera