akb_bo_jansson

Höll presskonferens på måndagen: Moderatledaren Anna Kinberg Batra och Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Foto: Sofia Stridsman

Lönelyftet

Beskedet säkrar lärarnas lönelyft

Moderaterna ställer sig bakom Lärarnas Riksförbunds förslag att införa lärarassistenter i den svenska skolan – och även regeringens höjning av lärarlönerna med tre miljarder kronor.
– Nu slipper vi diskussionen om att ”om det blir en ny regering så försvinner detta”. Nu kommer pengarna fortsätta att komma, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

I januari kom Lärarnas Riksförbund med förslaget att en ny yrkesgrupp, lärarassistenter, anställs i skolor och att fler kringsysslor läggs på annan personal än lärare.

Nu ställer sig Moderaterna bakom förslaget. På måndagen kom Moderatledaren Anna Kinberg Batra med beskedet att partiet vill lägga 200 miljoner kronor om året på just lärarassistenter, som ska avlasta lärarna med uppgifter av administrativ karaktär. Det handlar bland annat om att ställa i ordning lokaler, hantera ledighetsansökningar, vara rastvakt och kontrollera närvaro.

– Vi vill ge lärare möjlighet att vara lärare, säger Anna Kinberg Batra och pekar på att svenska lärare använder mindre andel av sin tid till undervisning jämfört med lärare i andra länder.

Enligt Skolverket lägger en lärare i Sverige över två timmar per dag på administration och uppgifter relaterade till ordning och omsorg.

Med Moderaternas förslag ska kommuner kunna ansöka om pengar för lärarassistenter till Skolverket, som sedan fördelar medlen.

– Det som behöver prioriteras är skolor med många elever som inte uppnår tillräckliga resultat, säger Anna Kinberg Batra, som på måndagen höll en gemensam pressträff med Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och Lärarförbundets förste vice ordförande Maria Rönn.

Bo Jansson välkomnar Moderaternas besked att de vill införa lärarassistenter, men konstaterar att Lärarnas Riksförbunds förslag sträcker sig längre.

– Vi vill ju gärna se lärarassistenter på varje skola, även om det naturligtvis är bra att i ett första skede rikta det mot skolor i utsatta områden. Men det behövs en ännu större satsning, säger han och fortsätter:

– Lärarassistenter ska inte ses som ett enkelt sätt att lösa lärarbristen – det handlar om att lärare ska kunna fokusera på rätt saker: En väl förberedd undervisning och ett bra efterarbete. I dag är det för många som lämnar läraryrket på grund av arbetsbelastningen och den situationen måste lösas.

Även Lärarförbundet vill se lärarassistenter i den svenska skolan.

– Det handlar om att renodla läraruppdraget. Det gynnar elevernas lärande om lärare får fokusera på sitt huvuduppdrag, säger Maria Rönn, 1:e vice ordförande för Lärarförbundet.

Moderaterna kom även med två andra besked på skolområdet: Partiet vill införa en central rättning av nationella prov och ställer sig dessutom bakom regeringens satsning på höjda lärarlöner.

– Vi vill också se ytterligare 5 000 karriärtjänster och att det görs en fortsatt satsning på förstelärar- och lektorstjänster. Men det har regeringen hittills motsatt sig, säger Anna Kinberg Batra.

Att de tre årliga miljarderna till höjda lärarlöner skulle bli kvar även vid en Moderatledd regering skickar en viktig signal till landets huvudmän, menar Bo Jansson.

– Tidigare har de kunnat säga att det finns en osäkerhet om dessa pengar kommer att finnas kvar. Nu är det argumentet borta. Det finns en samsyn över blockgränserna om att statliga satsningar är nödvändiga och det är viktigt och bra. Vi slipper diskussionen om att ”om det blir en ny regering så försvinner detta”. Nu kommer pengarna fortsätta att komma, säger han.

Kommentera