debatt_modersmal
Debatt

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

I höstas presenterade Skolverket resultatet från ett Pisa-test ”som mäter förmågan att samarbeta för att lösa problem”. Skolverket påpekade att ”de svenska eleverna ligger tio poäng över OECD-genomsnittet.” Jag undrar om Skolverket är nöjt med detta? Sverige hamnade på sjuttonde plats i rangordningen.

Resultatet visar att flickor är betydligt bättre än pojkar på gemensam problemlösning. Det gäller i alla länder. Testet mäter också attitydskillnader vad gäller samarbete och relationer mellan pojkar och flickor och testet visar att flickor är mer positiva till samarbete som inte i första hand ger fördelar till dem själva medan pojkar är mer positiva till samarbete som leder till vinster för dem själva.

När det gäller attityder kring samarbete och relationer mellan pojkar och flickor konstaterar Skolverket att Sverige är ett av de länder där skillnaderna mellan pojkars och flickors attityder är störst. 

Men var är vår heliga jämställdhet? Jag har alltid trott att Sverige är ett av de ledande länderna i världen när det gäller jämställdhet! Och jag vill fortfarande tro att det är så. 
     
För ett par år sedan visade ett Pisa-test att Sverige sjunkit på listan över hur många elever som uppnår gymnasiebehörighet. Skolverket hänvisade då till det faktum att andelen nyanlända elever ökat i skolan. 

Den här gången, när det gäller förmågan att samarbeta, tar Skolverket inte upp frågan om nyanlända elever, men det är fortfarande en viktig fråga som skolan måste jobba mer med. Pisa-testet om gymnasiebehörighet omfattade dessutom inte den kraftiga ökningen av ensamkommande barn 2015. Nu är frågan än allvarligare. Och nu gäller det inte bara kunskaper utan även jämställdheten.

Några fakta om ensamkommande barn och nyanlända elever.

2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige. 2016 var siffran 2 199. En majoritet av de här barnen är pojkar som har fått uppehållstillstånd och de allra flesta kommer från Afghanistan, Eritrea och Somalia. De barn som under samma period kom med sina anhöriga från exempelvis det krigsdrabbade Syrien, Irak och Kurdistan är inte inräknade i siffran. Det är inte heller alla de syskon som på grund av familjeåterförening nyligen anlänt till, eller är på väg till, Sverige.

Alla de här länderna är präglade av en patriarkal kultur som påverkar både vuxna och barn, pojkar och flickor. Det påverkar i sin tur hur vi måste jobba med jämställdhet – inte bara med kunskap – i den svenska skolan.

Alla dessa pojkar som valt att leva i Sverige är en resurs för Sveriges framtid! De är absolut ingen belastning! Men de har rätt att få stöd.

Den svenska skolan har möjligheter, och kan skapa ytterligare möjligheter, för en god framtid för de ensamkommande pojkarna. Här är modersmålslärare en viktig resurs för skolan och nyanlända elevers utveckling och anpassning. Utan modersmålslärares insatser har skolan svårt att lyckas med problemet. Och då menar jag inte att lösningen är en timmes studiehandledning per vecka, som det nu är i många kommuner, utan nya metoder kan och måste skapas.

Trots sina brister är Sverige ett ledande land i världen både när det gäller utbildning och jämställdhet och Sverige har styrkan att gå vidare. Sveriges ledande roll måste utvecklas och den utvecklingen slutar inte någonstans. För som Tomas Tranströmmer skriver: ”Den som är framme har en lång väg att gå.” 

Sebüktay Kaan, modersmålslärare

Kommentera