motstand_stanga_skolor

Förslaget att även kommunala skolor ska kunna stängas möts av viss skepticism.

| Foto: Shutterstock.com
Förslag

Motstånd mot stängning av kommunala skolor

Förslaget att illa skötta kommunala skolor ska kunna stängas möter motstånd. Både Skolinspektionen och kommuner är tveksamma till skärpningarna, som Lärarnas Riksförbund har beskrivit som att "sätta ett plåster på en öppen fraktur".

Runt 55 remissinstanser har ombetts att lämna synpunkter på regeringens förslag om att Skolinspektionen ska få större möjlighet att stänga skolor med stora och återkommande brister.

Tanken är att förslaget ska sätta stopp för oseriösa aktörer. Dels genom att staten ska få större möjlighet att stänga skolor som upprepade gånger visat att de inte håller måttet, dels att villkoren för kommunala och fristående skolor ska vara lika. Det sistnämnda innebär att också kommunala skolor ska kunna stängas.

– Det ska inte finnas skolor i Sverige där man år efter år återkommer med nya brister. Om en huvudman ständigt återkommer med nya problem ska det finns möjlighet att stänga skolan, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden i samband med att hon presenterade utredningen den 11 september.

Förslaget, som finns med i januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, skickades därefter ut på remiss. Synpunkterna skulle lämnas in senast den 14 december och är långt ifrån samstämmiga.

Lärarnas Riksförbund har tidigare beskrivit förslaget som ”ett bakvänt sätt att försöka lappa ihop brister som har funnits i flera år”. Fackförbundet har således välkomnat skärpningarna, men menar att grundproblemet är ett annat.

–  Att den fria etableringsrätten fortfarande finns kvar gör att förslaget blir som att sätta ett plåster på en öppen fraktur. I en internationell jämförelse så har Sverige fortfarande en väldigt generös etableringsrätt. I princip vem som helst kan starta skola här, vilket gör att det här förslaget blir ett bakvänt sätt att försöka komma åt felet, sa Pontus Bäckström, utredningschef på LR i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Enligt honom är fackförbundet kluvna i frågan. Å ena sidan är det positivt att oseriösa aktörer stoppas, å andra sidan borde de inte ha fått starta skolor från första början.

– Våra medlemmar skulle självklart svara att Skolinspektionen ska kunna ta i hårdare mot oseriösa aktörer, men i samma andetag skulle de förmodligen säga att systemet är fel från början.

Nu har LR förtydligat sin åsikt i frågan.

I sitt remissvar till regeringen säger fackförbundet ja till möjligheten att stänga kommunala gymnasieskolor, men föreslår att kommunala grundskolor med allvarliga missförhållanden istället för stängning ska underläggas statlig tvångsförvaltning i sex månader, oavsett var i landet de ligger.

”Resonemanget om lika villkor mellan olika huvudmän är en bra och en riktig strävan, men det måste tillämpas konsekvent. Så länge friskolor inte verkar under lika villkor med kommunala dito, bör allt från finansiering till inspektionsåtgärder vara anpassade till de skillnader som faktiskt finns”, skriver LR. 

Skolinspektionen är däremot tveksam till förslaget att illa skötta kommunala skolor ska kunna stängas.

I sitt remissvar säger myndigheten nej till tågordningen och hävisar till att de själva vill kunna avgöra vad som är lämpligast från fall till fall. Samtidigt bedömer Skolinspektionen, enligt TT, att rättelse-åtgärden ger större möjligheter att komma åt strukturproblem i den aktuella kommunen. Om en kommunal skola stängs är det fortfarande samma kommun som måste ordna nya skolplatser åt eleverna.

”Det kan inte uteslutas att den kommunala huvudmannen hanterar ett verksamhetsförbud genom att till exempel genomföra en enklare omorganisation eller starta en ny skolenhet med samma personal och elever”, skriver myndigheten.

De senaste 10 åren har Skolinspektionen stängt över 30 fristående skolor på grund av återkommande missförhållanden. Kommunala skolor kan däremot inte stängas i dagsläget, utan får istället en statlig rättelse som innebär att myndigheten går in och tar över verksamheten tillfälligt. Det har skett vid ett tillfälle hittills, och gav enligt myndigheten ett positivt utfall. 

Kommunen i fråga, Botkyrka, vill inte heller ha en ny ordning utan konstaterar att en kommun – till skillnad från en fristående huvudman – aldrig kan frånsäga sig ansvaret för elevernas utbildning om en av dess skolor stängs, skriver TT.

Malmö och Göteborgs avstyrker också förslaget och hänvisar till att rättelse-åtgärden måste få prövas mer än en gång innan mer ingripande åtgärder vidtas.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm