elever_maria_ferm
Debatt

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt "Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. De är unga människor som gått i skolan, mötts av engagerade lärare, skaffat kompisar och skapat sig ett nytt liv här. De har drabbats av exceptionellt långa handläggningstider och många har hunnit bli 18 år i väntan på besked om deras asylansökan.

I november presenterade regeringen ett förslag som innebär en ny chans för de ensamkommande barnen. Det ska finnas möjlighet att stanna om du kom som ensamkommande senast den 24 november 2015, har väntat på beslut i 15 månader eller längre och studerar eller har för avsikt att studera på gymnasienivå. Även introduktionsprogram, Komvux, folkhögskola och yrkespaket omfattas. Förslaget omfattar även de ungdomar som redan fått avslag, men som är kvar i landet, om de var barn när de kom och har fått beslutet som vuxna efter att de fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder.

Vi vet att lärarnas insats har varit avgörande för de ensamkommande. Många lärare träffar dagligen ungdomarna i klassrummet och har gjort det under minst två års tid. Självklart har relationer odlats och många känner ett stort engagemang för de ungas situation och arbetar beundransvärt hårt, och till stor del ideellt, för de unga som kommit hit. En del lärare hjälper till med att läsa handlingar från myndigheter medan andra erbjuder en sovplats till en nybliven, hemlös 18-åring.

Arbetsmiljön för lärarna har påverkats av den oro många känner för sina elever. Om det förslag som Miljöpartiet har jobbat hårt för får stöd i riksdagen kommer tusentals elever kunna gå från en mycket otrygg tillvaro till att kunna planera sin framtid här. Betydligt fler lärare kommer kunna fokusera på att ge eleven kunskap istället för att hantera oro över en kommande utvisning eller hantera problem med hemlöshet och psykisk ohälsa som vi ser öka hos ungdomarna idag. Med lagen på plats skapas istället en större trygghet där man tillsammans kan lägga upp studierna och lärandet med sikte på framtiden.  

Regeringens lagförslag är ett sätt att ge ensamkommande ungdomar möjlighet att stanna i Sverige istället för att avvisas – inte ett sätt att öka kontrollen av de unga. Liberalernas partiledare, Jan Björklund, hävdar felaktigt i SvD 2017-12-14 att lärare och rektorer tvingas in i asylprocessen. Det stämmer inte! Naturligtvis är det även fortsättningsvis ansvariga myndigheter som bedömer varje enskild ansökan om uppehållstillstånd, inte skolor eller lärare. Det är mycket tråkigt att det sprids felaktiga fakta om vad förslaget innebär för lärarna.

En utgångspunkt för att uppehållstillstånd ska beviljas är att personen ifråga ska studera eller ha för avsikt att studera på gymnasienivå, och därför måste den sökande naturligtvis ha närvaro i skolan för att omfattas av den nya möjligheten att få stanna. Däremot krävs inga särskilda betyg för att uppehållstillståndet ska beviljas eller förlängas, vilket Liberalerna verkar tro. Detta blir i regeringens nya förslag ännu tydligare i och med att yrkespaketen införs som ett alternativ för exempelvis de elever som inte når upp till kriterierna för att bli antagen till ett nationellt program. Dessa elever kan då istället gå vidare från introduktionsprogram till en kortare yrkesutbildning och har därefter samma möjligheter till permanent uppehållstillstånd genom arbete som övriga har.

Vi vet att det finns personer i varje parti som vill att de ensamkommande ska få en ny chans. Nu hoppas vi att de visar det i handling genom att stödja regeringens förslag så att vi får en majoritet i riksdagen.

Alternativet, att förslaget röstas ner, skulle vara förödande för de tusentals ensamkommande som i sådana fall kommer att avvisas till Afghanistan eller bli kvar i Sverige i hemlöshet och stor utsatthet. Det är bland annat skolan och lärarnas förtjänst att så många unga fått en bra start i Sverige. Nu arbetar vi hårt för att vårt förslag går igenom, så att de ensamkommande även får en bra framtid.

Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen

Kommentera