gustav_fridolin_presskonferens_2
Foto: Mårten Färlin
Särskilt stöd

MP: Lyft specialpedagogiken

Miljöpartiet föreslår ett kompetenslyft för specialpedagogik. Bra, menar Bo Jansson, ordförande i LR, som dock anser att resurser också borde gå till fler speciallärare.

Lärares kompetens rörande elever med särskilda behov måste höjas. Det menar Miljöpartiet, som nu föreslår en vidareutbildning i specialpedagogik för alla lärare i grundskolan, likt matematiklyftet.

Bakgrunden är bland annat behovet av att möta svårigheter med barn som har neuropsykiatriska diagnoser.

– Många föräldrar säger att det inte finns den miljö i skolan som krävs för att möta de här eleverna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), enligt DN.

Syftet med förslaget är att elever som behöver särskilt stöd ska kunna upptäckas tidigt, samt att ge större möjlighet till omedelbara insatser i befintlig klass.

Skolverket kan få i uppgift att planera och genomföra lyftet.

– Lärarnas Riksförbund har länge krävt att man inrättar en inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i speciallärarutbildningen, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, som är blygsamt positiv till förslaget i stort.

– Det är bra att Miljöpartiet uppmärksammar problemen som finns när det gäller bristen på specialpedagogiskt stöd i skolan. Men det vore det däremot bättre att satsa resurserna på att utbilda och anställa fler speciallärare, än vad som i dagsläget redan är planerat, säger han.

Lärarnas Riksförbund menar att det är viktigt att speciallärarnas kompetens används på rätt sätt.

– Vi har uppmärksammat utbildningsministern på att det finns många lärare som vidareutbildat sig på detta område som nu inte får behörighet som speciallärare i sin lärarlegitimation, säger Bo Jansson.

– Resurser skulle istället kunna satsas på att dessa lärare får sin utbildning och kompetens validerad.

Innan förslaget om ett specialpedagogiskt lyft blir en realitet måste regeringen komma överens i kommande budgetförhandlingar.

– Vi hoppas att det kan komma igång nästa år, säger Gustav Fridolin till DN.

Kommentera