Vårbudget

MP satsar på skolan och miljön

Miljöpartiet föreslår en skattehöjning med cirka 27,4 miljarder kronor i sin skuggbudget som presenteras i dag. Pengarna vill de satsa på skolan och miljön. 

Det är framförallt miljöskatter och inkomstskatten för de som tjänar 40 000 kronor eller mer i månaden som MP vill höja. Sammantaget vill de höja skatterna med cirka 20 miljarder mer än regeringen aviserade i sin vårbudget.

Pengarna från den höjda inkomstskatten för höginkomsttagare föreslås gå direkt till skolan och då främst till höjda lärarlöner, 10 000 fler medarbetare i skolan och fler högskoleplatser. Enligt MP själva satsar de 11,7 miljarder kronor mer på skolan än regeringen gjorde i sin vårbudget.

Genom att anställa fler medarbetare vill MP minska lärarnas byråkrati och pappersarbete, och därmed öka tiden lärarna får med sina elever.

I budgetförslaget skriver de också om att de vill ge lärare möjlighet att fatta beslut om särskilt stöd och att de vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti för de yngre klasserna.

De vill som tidigare aviserat se fortsatta satsningar på idéburna skolor, men införa ett förbud mot vinstsyftet inom skolsektorn.

MP vill också att staten, SKL och de lärarutbildande lärosätena tar initiativ till en gemensam rekryteringsstrategi som innehåller de åtgärder som krävs för att höja läraryrkets attraktionskraft och därmed kunna locka studenter till lärarutbildningarna och nya lärare till skolan, särskilt inom de ämnen där behoven är som mest akuta.

Som tidigare aviserat vill de också ge studenter som läser lärarprogrammet med inriktning mot matematik och NO rätt att få skriva av 20 procent av sina studieskulder varje år de är verksamma som lärare. 

Kommentera