kd_utan_flarp

”Att påstå att Kristdemokraterna vill placera människor i ett nationalistiskt projekt är endast befängt”, skriver Kasper Avenbrand (KD).

| Foto: Privat, Shutterstock
Replik

”MUF och SSU måste skilja på förslag och beslut”

Replik ”Det är felaktigt av företrädare för M och S samt deras respektive ungdomsförbund att hävda att KD vill avskaffa modersmålsundervisningen när det endast var ett förslag, ej ett beslut”, skriver Kasper Avenbrand, ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

 

Fredrika Albertsson (M) och Christian Udd (S) skriver i artikeln ”Rätten till modersmålsundervisning är rätten till identitet” i Skolvärlden att Kristdemokraterna vill avskaffa modersmålsundervisningsundervisningen till förmån för det svenska språket, något som är helt felaktigt.

Inför Kristdemokraternas partifullmäktige där man behandlade det nya utbildningspolitiska programmet lades det fram ett förslag om att avskaffa modersmålet.

Det förslaget vann dock inte efter omröstningen i partifullmäktige utan ändringsyrkandet som vann löd såhär: ”Att utreda hur evidensbaserad modersmålsundervisning kan tillämpas, hur fjärr-och distansundervisning kan bidra till att fler elever får tillgång till god undervisning av behöriga modersmålslärare, samt vem som ska få rätt till modersmålsundervisning”.

Det är därför felaktigt av företrädare för M och S samt deras respektive ungdomsförbund att hävda att KD vill avskaffa modersmålsundervisningen när det endast var ett förslag, ej ett beslut.

Vi vill hellre förbättra modersmålsundervisningen än att ta bort det

Vi tänker inte avskaffa modersmålsundervisningen men vi ser att det finns en problematik runtomkring den. Till exempel är det alltför hög brist på lärare, speciellt behöriga, dåliga undervisningstider för eleverna och att modersmålsundervisningen helt enkelt inte ges resurser för att utföra sitt uppdrag på det sätt som forskning säger att det behöver. Precis som allt människan skapar är ej modersmålet perfekt, men vi vill hellre förbättra det befintliga än att ta bort det. 

Vi i KD vill att man ska utreda om det till exempel går att bedriva modersmålsundervisningen på distans med hög kvalitet för att se till att alla elever får tillgång till en behörig lärare och förhindra en lågkvalitativ undervisning som ej uppfyller de krav som forskning påvisat behövs för att det ska fungera.

Kristdemokraterna ser att både svensk och internationell forskning lyfter vikten av modersmålet för att eleven i fråga ska kunna lära sig ett andra-eller tredjehandsspråk vilket i detta fall är svenska.

Skribenterna fortsätter sedan med detta stycke som är helt verklighetsfrånvänt: ”Men när Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna skapar bilden av ”ett land – ett språk” säger vi stopp. Att placera in människor i ett nationalistiskt projekt som bygger på en världsbild som härstammar från 1800-talet är fel.”. 

Att påstå att Kristdemokraterna, som länge arbetat för globalt samarbete och ett okränkbart människovärde oavsett härkomst och etnicitet, vill placera människor i ett nationalistiskt projekt är endast befängt och bristen på kunskap om kristdemokratisk politik är tyvärr alltför påtaglig genom hela artikeln.

Kasper Avenbrand, Ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Örebro
 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden
Kommentera