klocka_0
Undervisningstid

Mycket elevtid på Kunskapsskolan

Börjar man prata undervisningstid nämner någon strax Kunskapsskolan. Med 27,5 timmars elevtid i veckan sticker man ut. 

Tydlig modell för hur läraren ska arbeta
  • Genomföra undervisning, 22,5 timmar 
  • Handledande samtal, 15 minuter med varje elev i basgruppen: 5 timmar 
  • Möten: 3,5 timmar 
  • För- och efterarbete på skolan: 7 timmar  
  • För- och efterarbete på valfri plats: 5 timmar 
  • En lärare på Kunskapsskolan har 38 timmars reglerad arbetstid och 5 timmars förtroendetid per vecka.

En genomsnittlig grundskollärare i kommunal skola har 17 till 20 timmars undervisningstid  i veckan, gymnasieläraren något mindre. I Kunskapsskolan har läraren 27,5 timmars elevtid.

– Jag gillar att ha mycket elevkontakt. Det måste man om man ska jobba här. Jag är med eleverna från att de kommer 8:20 fram till klockan 15, berättar Nicklas Román, svensklärare och lokalombud på Kunskapsskolan i Nacka och föreningsombud för koncernen. 

De 27,5 timmarna består inte bara av vanliga lektioner utan en stor del av tiden är workshops där läraren fungerar som individuell handledare. 

– Det är den stora skillnaden. Det är lärartillgänglig tid organiserad i en språkzon, en SO-zon och så vidare. Alla elever som inte har lektion har workshop. Som lärare träffar man alla elever på skolan. 

– Jag arbetar 90 procent och har sju stycken 40-minuterslektioner i veckan, resten är workshops. 

27,5 timmars elevtid låter mycket.

– Jag tycker att det fungerar. Det jag däremot upplever som ett problem är att det är lite lektionstid med hela gruppen. Det blir många individuella lösningar. Det kan vara jättebra, men ibland hade jag velat samla gruppen oftare.  

Den största fördelen med att jobba som de gör är möjligheten att prata enskilt med eleven, säger han. 

– Vi har stora möjligheter att individualisera. Jag har en del elever som jag träffar väldigt mycket. Vi kan styra mycket själva – i dag måste du träffa Nicklas! Och elevkontakten förstås.  

Och nackdelar?    

– Arbetsbelastningen är alltid aktuell. Omkring 25 procent av de anställda anser att deras arbetsbelastning inte är rimlig. Det handlar om att få utrymme att utföra de uppdrag som finns, men inte om själva ramtiden.

Kunskapsskolan är en av de skolor som har lägst lärartäthet.

– Någonstans är väl grundidén att kunna driva verksamheten effektivare och det gör att vi har fler elever per lärare. Det kan man förstås ha åsikter om.

Kommentera