Budgetpropositionen

”Mycket kraftig satsning på att förbättra skolan”

Tidiga insatser, resurser för att göra läraryrket till ett attraktivt yrke, fler platser och ökad kvalitet på lärarutbildningen och resurser fördelade efter elevernas behov. Magdalena Andersson lyfte skolan som en av de viktigaste prioriteringarna i budgetpropositionen.

Många av satsningarna på skolan i regeringens budgetproposition är kända sedan tidigare.

– Vi gör en mycket, mycket kraftig satsning på att förbättra skolan, sa finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade budgeten tidigare idag. 

Hon tryckte på de tidiga insatserna. För att tidigt möta elevernas utmaningar föreslås särskilt åtgärder i förskoleklass och de första tre årskurserna med minskade klasstorlekar och ökat stöd till de elever som behöver det. Färre barn i klassrummen och fler lärare. 

Regeringen avsätter resurser för ett mer attraktivt yrke, mer fortbildning och möjlighet till kompetensutveckling. Det ska bli enklare att vidareutbilda sig till lärare för ”personer mitt i livet”. 

– Alla skolor ska vara bra skolor, vi avsätter pengar bland annat till höjda lärarlöner i skolor med tuffa förutsättningar. Budgeten innehåller också en satsning på att renovera skolans lokaler, sa Magdalena Andersson.

Regeringen föreslår åtgärder för att fördela en större del av resurserna efter elevernas behov. 

Regeringen vill höja kvalitet på lärarutbildning och föreslår fler platser på högskolan.

– Vi ökar förskoleutbildningen, vi vill ha fler förskollärare, vi ökar också grundskollärarutbildningen, F-3. Vi behöver fler speciallärare och specialpedagoger, även den utbildningen utökas liksom möjlighet att vidareutbilda sig till lärare som vuxen. Utökningen av antalet platser sker undan för undan under mandatperioden. 

Budgeten innehåller också en satsning på bättre studiemedel för vuxna som omskolar sig till lärare. 

Det blir fler platser på Komvux, folkhögskola och yrkeshögskolan. 

Redan 1 januari 2015 slopas möjligheten att göra rutavdrag för läxhjälp. 

– Satsningarna finansieras krona för krona. De som har högre inkomster kommer att få möjlighet att bidra lite mer till en bra skola, vård och omsorg, sa finansministern.

Kommentera