umeabild
Skolvärlden på plats

”Mycket matematik i kulturen”

Startskottet har gått för Matematikbiennalen. Omkring 2000 matematiklärare från förskola till högskola samlas för andra gången i Umeå.
– Eftersom vi även är europeisk kulturhuvudstad så vill vi i år lyfta att det finns så väldigt mycket matematik inom kulturen, säger Catarina Rudälv, universitetslektor, institutionen för matematik och matematisk statistik. 

På Matematikbiennalen erbjuds matematiklärare i alla skolformer och åldrar runt 200 föreläsningar och workshops med nationella och internationella forskare. I år är temat Matematik i kulturens tecken.

– Estetiska ämnen innehåller mycket matematik. Musik handlar mycket om att räkna, hålla takten och bygga upp melodier från givna mönster. Konsten bygger på former och ofta geometriska figurer. Inom litteraturen finns till exempel verser och rim som handlar om matematik, säger Catarina Rudälv.

Sist hade konferensen i Umeå omkring 2 500 besökare, i år är det något färre.

– Vi tycker ändå det är fantastiskt att 2000 människor kan ta sig hit under pågående verksamhet. Det är klart att det har märkts nu att vi inte är den enda fortbildningssatsning, men vi har märkt att kommunerna frigjort resurser efter nyår för då tillkom det ytterligare några hundra besökare, säger Catarina Rudälv.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm