carl_heath_distansundervisning

Carl Heath är utbildningsdirektör på Research Institutes of Sweden.

| Foto: Shutterstock/RISE
Coronaviruset

Myndigheternas nya portal ska guida skolor i coronakrisen

Myndigheter, forskare och företag kraftsamlar i en gemensam satsning på information och hjälpmedel för skolorna.
– Vi vill understödja skolor i alla faser, säger Carl Heath på Research Institutes of Sweden.

RISE

Research Institutes of Sweden (RISE) är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

Institutet bedriver verksamhet inom bland annat digitala system, samhällsbyggnad, säkerhet och transport.

Källor: ri.se och wikipedia.

Hur gör vi för att stötta skolorna i coronatider? Den frågan ställde Carl Heath, utbildningsdirektör Research Institutes of Sweden (RISE) till Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för mindre än en vecka sedan. På måndagen lanseras svaret: www.skolahemma.se, som innehåller forskningsbaserat stödmaterial och information för skolor som navigerar den ovanliga vårterminen 2020.

– Just nu går de flesta elever i skolan, men det finns skolor där många elever är hemma, och ett fåtal har stängt. Vi vill understödja skolor i alla faser och hjälpa dem förbereda sig inför nästa fas, säger Carl Heath till Skolvärlden.

Projektet är en tät samverkan mellan myndigheter, SKR, forskare, företag, Utbildningsradion med flera med syftet att åstadkomma en samlingsplats för information och hjälpmedel.

–  Det är viktigt att förankra skolans arbete i forskning och beprövad erfarenhet. Men beprövad erfarenhet i en situation vi aldrig upplevt tidigare är svårt. Så vi har forskare som sammanställer artiklar som beskriver hur man i tidigare kriser på andrar ställen har jobbat med best practice.

Innehållet som finns uppe idag är mycket begränsat, men ska byggas på allteftersom.

– Eftersom hela projektet bara är några dagar gammalt och har kommit till stånd under en helg så är det ett ganska begränsat innehåll i dagsläget, säger Carl Heath.

LÄS MER: FRÅGOR OCH SVAR OM CORONA – DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM LÄRARE

Man ville snabbt komma ut med ett antal checklistor som ska hjälpa såväl lärare och skolledare som IT-avdelningar att utvärdera sina förutsättningar att hantera olika scenarion som kan uppstå som konsekvens av virussmittan Att skolan måste stängas eller att undervisningen behöver bedrivas på andra sätt än vanligt.

– Det är sådant som en checklista för skolledare om hur man planerar för distansundervisning. Hur ska den organisationen se ut, hur identifierar man personalens möjligheter att bedriva den, vilka läromedel och andra resurser krävs?

– För lärare kan det handla om man jobbar tillsammans, kommunicerar med elever, använder lärarresurser, eller tillgodoser särskilda behov i nya arbetsformer.

Är allting inriktat på någon form av distans- eller fjärrundervisning?

– Det kan vara en mix av fjärr-, distans- och vanlig undervisning i klassrum.

I den enklaste formen kan det handla om att skicka mail och epost, men på en mer avancerad skola kan det handla om lektion via webbkameror och liknande.

Utöver information från forskare och myndigheter som Skolverket och MSB finns även information från nästan 100 EdTech-företag som erbjuder digitala plattformar och läromedel.

Skolahemma

Skolahemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industries, och Utbildningsradion.

Kommentera