Annons
Foto: Rebecca Elfast

Nätmobbarna en ny utmaning

Publicerad 28 maj 2012

Det visade sig vara ett omöjligt uppdrag att utse de effektivaste programmen mot mobbning.
Istället lanserar nu Skolverket en samling allmänna råd – och lägger luppen på kränkningar i digitala medier.

I fjol kom Skolverkets rapport som synade åtta program mot mobbning i sömmarna, men resultatet var oväntat.
Trots att svenska skolor spenderar upp till 1 329 kronor per elev varje år på program mot kränkningar var effekterna små och inget program höll måttet i sin hel- het. Dessutom gick målet att fastslå de effektivaste programmen i stöpet eftersom alla skolor använde flera metoder samtidigt.
- Programmens koppling mellan teori och insatser var dålig. Alla innehöll insatser som inte gav effekt eller till och med var kontraproduktiva, men vi såg också insatser som minskade kränkningarna, säger Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.

Dessa framgångsrika insatser tillsammans med skolornas lagstadgade skyldigheter har nu Skolverket sam- manställt i en uppsättning allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Den nya skollagen kräver till exempel inte bara att skolorna ska förebygga och förhindra kränkningar utan också att personal som får veta att ett barn bli- vit kränkt ska anmäla det till rektorn, som i sin tur är skyldig att föra det vidare till huvudmannen.
– Intressant nog har vi kommit fram till att lagstiftningen är jättebra, men det behövs ökat fokus på värdegrundsarbete på skolorna, säger Annika Hjelm.

Skolor som arbetar systematiskt mot kränkningar, har bred kompetens i sina antimobbningsteam och gör elever delaktiga i skapandet av gemenskap på skolorna med till exempel elevkafé, skolresor och gemensamma skolregler, lyckas bättre. Rastvaktsystem och en regelbunden kartläggning av elevernas trygghet är också effektivt i det förebyggande arbetet.
Metoder som istället kan öka mobbningen är medling mellan elever, schemalagda lektioner i livs- kunskap och vissa former av kamratstödjande.

Andelen mobbade barn har legat på en ganska jämn nivå sedan 1990-talet och är knappt 8 procent i rapporten. Samtidigt har anmälningarna till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen nästan fördubblats på två år till 1085 ärenden.
Lars Arrhenius, som var BEO i sex år innan han nyligen blev generalsekreterare för Friends, tror att det beror på en växande medvetenhet om rätten att känna sig trygg,
– Mitt bästa råd är att lärarlagen tar sig tid och vågar prata om var man står i de här frågorna. Annars leder det till en alltför hög acceptans av kränkningar. Jag tror att vi har väldigt olika uppfattningar om vad som är nolltolerans såsom det står i lagen, säger han.

Ett anmälningsområde som ökar hos BEO är kränkningar i digitala medier. Enligt Skolverket är ungefär 1 procent av eleverna utsatta för nätmobbning, det vill säga upprepade kränkningar. Det är mindre än många tror, men det kan också bero på definitionen.
– Enstaka handlingar fungerar inte på samma sätt på nätet. Även om det är en enstaka handling att lägga upp en kränkande film på Youtube, så lever filmen kvar och kan ses många gånger, säger Elza Dunkels, lektor på Umeå universitet, som fått i uppdrag att skriva en rapport om mobbning i digitala medier.

Maktbalansen är också annorlunda på nätet. Här dominerar ordets makt och teknisk kunskap, snarare än muskler. Ofta är elever både offer och förövare, vilket är ovanligt på skolgården.
– Lärarna behöver mer kunskap om nätet och nätmobbning, men de kan ta eleverna till hjälp. Jag tycker inte att lärare ska övervaka eleverna på nätet utan lägga krutet på att skapa ett samtalsklimat som gör att eleverna vänder sig till dem om de själva eller andra blir utsatta, säger Elza Dunkels.

Broängsskolan i Stockholm startade för några år sedan en sms-tjänst, som skulle göra det lättare för elever att anmäla nätkränkningar.
– Vi väckte samtidigt diskussionen om nätbrott och kränkningar och gjorde en film om det och allt fantastiskt man kan göra på nätet. 
På det sättet visade vi att vi respekterade deras nätliv, men att vi fanns där som stöd om något händer, säger Jannie Jeppesen, nu rektor för Vittra Telefonplan.

Resultatet blev att eleverna bör- jade berätta om vad som hände på nätet, men istället för att använda sms kom de till personalen vilket var ännu bättre.
Jannie Jeppesen känner inget behov av en sådan sms-tjänst på Vittra Telefonplan.
– Nätlivet har flyttat in i själva undervisningen på ett annat sätt än för fem år sedan. Det har blivit en självklar del när vi pratar om kränkningar. En del lärare är vän med sina elever på Facebook, men det är ett personligt ställningstagande. Jag är inte det.

Digitala medier suddar ut gränserna mellan skola och fritid – och det ställer nya krav på samarbetet mellan hem och skola.
– En del anser att kränkningar i digitala medier inte kan vara skolans ansvar eftersom handlar om fritiden, men skolan har ett ansvar då det finns en koppling till det som händer i skolan. Det här är ett ypperligt tillfälle att förbättra samarbetet med föräldrarna, säger Lars Arrhenius.

Han upplever att kommunikationen mellan skolor och föräldrar haltar ibland och det försvårar kampen mot kränkningar.
– En annan sak är att kommunerna inte ger de här frågorna tillräcklig uppmärksamhet. Skolorna får inte det stöd som de behöver. Det yttersta ansvaret måste kommunerna ta.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons