Annons
Foto: Rebecca Elfast

Nätmobbarna en ny utmaning

Publicerad 28 maj 2012

Det visade sig vara ett omöjligt uppdrag att utse de effektivaste programmen mot mobbning.
Istället lanserar nu Skolverket en samling allmänna råd – och lägger luppen på kränkningar i digitala medier.

I fjol kom Skolverkets rapport som synade åtta program mot mobbning i sömmarna, men resultatet var oväntat.
Trots att svenska skolor spenderar upp till 1 329 kronor per elev varje år på program mot kränkningar var effekterna små och inget program höll måttet i sin hel- het. Dessutom gick målet att fastslå de effektivaste programmen i stöpet eftersom alla skolor använde flera metoder samtidigt.
- Programmens koppling mellan teori och insatser var dålig. Alla innehöll insatser som inte gav effekt eller till och med var kontraproduktiva, men vi såg också insatser som minskade kränkningarna, säger Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.

Dessa framgångsrika insatser tillsammans med skolornas lagstadgade skyldigheter har nu Skolverket sam- manställt i en uppsättning allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Den nya skollagen kräver till exempel inte bara att skolorna ska förebygga och förhindra kränkningar utan också att personal som får veta att ett barn bli- vit kränkt ska anmäla det till rektorn, som i sin tur är skyldig att föra det vidare till huvudmannen.
– Intressant nog har vi kommit fram till att lagstiftningen är jättebra, men det behövs ökat fokus på värdegrundsarbete på skolorna, säger Annika Hjelm.

Skolor som arbetar systematiskt mot kränkningar, har bred kompetens i sina antimobbningsteam och gör elever delaktiga i skapandet av gemenskap på skolorna med till exempel elevkafé, skolresor och gemensamma skolregler, lyckas bättre. Rastvaktsystem och en regelbunden kartläggning av elevernas trygghet är också effektivt i det förebyggande arbetet.
Metoder som istället kan öka mobbningen är medling mellan elever, schemalagda lektioner i livs- kunskap och vissa former av kamratstödjande.

Andelen mobbade barn har legat på en ganska jämn nivå sedan 1990-talet och är knappt 8 procent i rapporten. Samtidigt har anmälningarna till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen nästan fördubblats på två år till 1085 ärenden.
Lars Arrhenius, som var BEO i sex år innan han nyligen blev generalsekreterare för Friends, tror att det beror på en växande medvetenhet om rätten att känna sig trygg,
– Mitt bästa råd är att lärarlagen tar sig tid och vågar prata om var man står i de här frågorna. Annars leder det till en alltför hög acceptans av kränkningar. Jag tror att vi har väldigt olika uppfattningar om vad som är nolltolerans såsom det står i lagen, säger han.

Ett anmälningsområde som ökar hos BEO är kränkningar i digitala medier. Enligt Skolverket är ungefär 1 procent av eleverna utsatta för nätmobbning, det vill säga upprepade kränkningar. Det är mindre än många tror, men det kan också bero på definitionen.
– Enstaka handlingar fungerar inte på samma sätt på nätet. Även om det är en enstaka handling att lägga upp en kränkande film på Youtube, så lever filmen kvar och kan ses många gånger, säger Elza Dunkels, lektor på Umeå universitet, som fått i uppdrag att skriva en rapport om mobbning i digitala medier.

Maktbalansen är också annorlunda på nätet. Här dominerar ordets makt och teknisk kunskap, snarare än muskler. Ofta är elever både offer och förövare, vilket är ovanligt på skolgården.
– Lärarna behöver mer kunskap om nätet och nätmobbning, men de kan ta eleverna till hjälp. Jag tycker inte att lärare ska övervaka eleverna på nätet utan lägga krutet på att skapa ett samtalsklimat som gör att eleverna vänder sig till dem om de själva eller andra blir utsatta, säger Elza Dunkels.

Broängsskolan i Stockholm startade för några år sedan en sms-tjänst, som skulle göra det lättare för elever att anmäla nätkränkningar.
– Vi väckte samtidigt diskussionen om nätbrott och kränkningar och gjorde en film om det och allt fantastiskt man kan göra på nätet. 
På det sättet visade vi att vi respekterade deras nätliv, men att vi fanns där som stöd om något händer, säger Jannie Jeppesen, nu rektor för Vittra Telefonplan.

Resultatet blev att eleverna bör- jade berätta om vad som hände på nätet, men istället för att använda sms kom de till personalen vilket var ännu bättre.
Jannie Jeppesen känner inget behov av en sådan sms-tjänst på Vittra Telefonplan.
– Nätlivet har flyttat in i själva undervisningen på ett annat sätt än för fem år sedan. Det har blivit en självklar del när vi pratar om kränkningar. En del lärare är vän med sina elever på Facebook, men det är ett personligt ställningstagande. Jag är inte det.

Digitala medier suddar ut gränserna mellan skola och fritid – och det ställer nya krav på samarbetet mellan hem och skola.
– En del anser att kränkningar i digitala medier inte kan vara skolans ansvar eftersom handlar om fritiden, men skolan har ett ansvar då det finns en koppling till det som händer i skolan. Det här är ett ypperligt tillfälle att förbättra samarbetet med föräldrarna, säger Lars Arrhenius.

Han upplever att kommunikationen mellan skolor och föräldrar haltar ibland och det försvårar kampen mot kränkningar.
– En annan sak är att kommunerna inte ger de här frågorna tillräcklig uppmärksamhet. Skolorna får inte det stöd som de behöver. Det yttersta ansvaret måste kommunerna ta.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Storvretskolan

Så räddades problemskolan: ”Lever upp till lagen nu”

Botkyrka

Myndigheten var på plats på Storvretskolan i åtta månader – nu lever skolan upp till lagens krav.

Utredare i färsk rapport: ”Problem sopas under mattan”

Storvretskolan

Hur kunde situationen gå så långt? Det har oberoende utredare granskat.

Annons
Annons
Annons
Hot och våld mot lärare

Skyddsombudet: ”Våld mot lärare börjar redan i förskoleklass”

Arbetsmiljö

Irene Ziverts, huvudskyddsombud för LR i Stockholm, upplever att våldet mot lärare har gått ner i åldrarna.

Likvärdighet

Prisade föreningen Tamam: ”Vi jobbar för vänskap utan gränser”

Likvärdighet

De vill göra skolungdomar till aktiva samhällsmedborgare. Nu får Tamam Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris. 

Annons
Annons
BEO-anmälde läraren

Kritiserade fallet med BEO-anmälde läraren prövas i HD

Lärarbefogenheter

Det uppmärksammade fallet där en lärare lyfte en elev med NPF-diagnos har nu drivits hela vägen till Högsta Domstolen som tar upp ärendet.

Annons

Lärare vann i rätten – ändå kräver BEO skadestånd

Lärarbefogenheter

Läraren som ingrep fysiskt mot en stökig elev har friats i såväl tingsrätt som hovrätt, men BEO fortsätter att driva frågan om skadestånd till eleven.

BEO-anmälde läraren berättar: ”Ingen vill utsätta sig i onödan”

Lärares befogenheter

Läraren som ingrep mot en elev och anmäldes av BEO berättar själv om händelsen för Skolvärlden.

Skolmarschen

Här möter Anna Ekström personerna bakom Skolmarschen: ”Jag är bekymrad”

Nedskärningar

Här möts Skolmarschens initiativtagare och Anna Ekström för att diskutera nedskärningarna i skolan.

Ny i yrket

Mentorsnätverk stöttar nyexade lärare

Ny i yrket

Lärarna Anette Malby och Eva Rosell har på egen hand startat upp ett mentorsnätverk som ska hjälpa nyutbildade lärare. 

Arbetsmiljö

Fuktskadad skola fick stänga igen: ”Halva personalen mår dåligt”

Arbetsmiljö

Andningssvårigheter, torra ögon och eksem. Den dåliga luften på särskolan i Lysekil har fått skyddsombudet att stänga verksamheten. 

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Andria Zafirakou fick många erbjudanden efter Global Teacher Prize men har valt att jobba kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Kritik mot AcadeMedia

Efter kritiken: ”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons