debatt_10

”När jag framstår som 20 år yngre så kallas jag omgående till intervju”, skriver läraren Stefan.

| Foto: Shutterstock.com
Debatt

”När jag anger rätt ålder så kallas jag inte till en enda intervju”

Jag en äldre, erfaren och legitimerad lärare med bra vitsord. I tre år har jag testat att skriva ner min rätta ålder i varannan arbetsansökan med i övrigt samma referenser och betyg. Resultatet visar tydligt att det från arbetsgivaren, med fackens acceptans, finns en strukturell åldersdiskriminering, skriver läraren Stefan. 

När jag framstår som 20 år yngre så kallas jag omgående till intervju – ibland inom 24 timmar efter att jag skickat in min ansökan. Men när jag anger rätt ålder så kallas jag inte till en enda intervju, trots samma underlag i mina ansökningar. 

Istället anställs obehöriga och yngre personer som stämmer bättre överrens med genomsnittsåldern hos redan anställd personal. Det har jag genom uppföljning själv noterat efter att ha begärt ut allmänt offentliga handlingar om vem som fått tjänsten.

Endast Lekebergs kommun och Tyresö kommun har vägrat svara, där har rektorerna att lära sig vad allmänna offentliga handlingar innebär. 

När jag fått jobb och kommit till skolor har man visat glädje över att få en äldre manlig lärare som jobbar bra och klarar av att hantera besvärliga elever och oroliga klasser. Jag tillhör dem som faktiskt tror på lagstiftningars anda.

Det ska inte bara vara passiva planer som arbetsgivaren sedan struntar i vid rekryteringen genom att återigen välja att anställa personer av samma kön och ålder för att få en ny kompis till lärarlaget.

Någon form av juridiskt ansvar för arbetsplatsen och att elever borde undervisas av kvinnor och män i lika hög utsträckning, tycks saknas hos en del kommuner och rektorer. Men det finns också de som resonerar tvärtom och följer lagen och inser att ålder är en av diskrimineringsgrunderna.

Tyvärr har facket inte visat något intresse för att ta strid de misstänkta åldersdiskrimineringsfall jag hänvisat till. I ett mailsvar skrivs att ” även om det är fel så är det ingen idé då arbetsgivaren kan anställa vem de vill.”

Jag har äldre vänner som jobbar inom polisen och sjukvården som omgående får jobb utifrån sin kompetens. Där finns till och med särskilda rekryteringsvägar och erbjudanden att i bristyrken öka behörigheten med just äldre.

Hur är det då i skolans värld? Givetvis varierar rekryteringskriterierna och givetvis kommer ingen skolledare tillstå att jag har rätt i min kritik. Men tittar man på åldersfördelningen och hur många äldre som har anställs som lärare så är läget väldigt entydig på majoriteten av de skolor som jag har jobbat på i snart ett helt yrkesliv. 

I Coronas tidevarv borde vi gå tillbaks till vad som var bra förut och kalla de mest kompetenta personerna till intervju. Det är först där som man kan få en uppfattning om den sökande och bedöma även andra aspekter.

Stefan, lärare och jurist

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera