Nationella prov

Nationella prov görs om

Regeringen ska se över de nationella proven och hur de hanteras.
– Idag läggs mer tid på att mäta kunskap än på att skapa förutsättningar för den, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Minstern nämner tre saker som regeringen vill göra för att minska lärarnas arbetsbelastning och höja nyttan: Digitalisera proven, införa mer central rättning, och se över när på skolåret som proven skrivs.

Han menar att de skulle göra större nytta om de hölls tidigare. Då kan läraren använda sig av resultaten för att se vad som behöver gås igenom lite mer.

– I dag används ju för mycket tid till att administrera och rätta de nationella proven och till att mäta kunskap, snarare än att ge möjligheter för eleverna att få kunskap, tillgodogöra sig kunskap, säger han till Ekot.

De planerade åtgärderna välkomnas av Lärarnas Riksförbund.

– Vi är glada att regeringen nu lyssnar på lärarna och inser att det går att göra något åt detta. Precis som Lärarnas Riksförbund förordat vill man nu digitalisera de nationella proven samt införa central rättning. På så sätt får vi mer tid till eleverna, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Provresultaten från i våras visar än en gång att flickor lyckas bättre än pojkar.  Det vill Gustav Fridolin motarbeta genom att fortbilda lärare i att arbeta normkritiskt och med jämställdhet.

– Det är väldigt effektivt och därför vill vi ge de verktygen till lärarna. Det är viktigt också för resultaten i skolan, säger han.

Kommentera