asa fahlen kaxig

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

| Foto: Magnus Glans
Digitala prov

”Nationella proven tar orimligt mycket tid i anspråk”

Sänkt arbetsbelastning för lärare är huvudskälet att LR välkomnar digitala nationella prov. Men ordförande Åsa Fahlén vill samtidigt att provens omfattning minskas.

Förslaget i korthet

Uppsatsdelen i proven i svenska, svenska 2 och engelska ska börja skrivas digitalt efter sommaren 2018. Alla nationella prov i så väl grundskolan som gymnasiet ska gå över till digital form stegvis fram till 2022.

Lagen som säger att nationella prov ska väga tyngre vid betygssättning beräknas träda i kraft den 29 juni 2018. 

Regeringens förslag på torsdagen att alla nationella prov ska genomföras digitalt, rättas externt och ges större tyngd vid betygssättning har mötts av blandade reaktioner. Lärarnas Riksförbunds (LR) ordförande Åsa Fahlén är i grunden positiv.

– Digitaliseringen är positiv på grund av arbetsbelastningen både för lärare och annan personal runt omkring. Den stora vinsten är smidigheten. Sen hoppas jag att det också kan minska läckorna, säger hon.

Den del av förslaget som kanske fått starkast kritik handlar om att de nationella proven ska ges större vikt vid betygsättning, trots att varje prov bara mäter en elevs prestation vid ett enstaka tillfälle. Men Åsa Fahlén ser det inte som det underkännande av lärarkåren, som vissa kritiker har sagt.

– Det är fortfarande så att läraren gör en helhetsbedömning. Dessutom utgår jag från att det kommer vara lärare som rättar proven även med det här förslaget, även om det inte är preciserat. Så provet kan ses som en möjlighet att få en ”second opinion”, något som vi annars knappast har tid till nu för tiden.

Hon tror inte heller att oron att digitalisering i sig skulle innebära någon form av förenkling av proven är befogad.

– Digitaliseringen kritiseras ibland för att proven ska förenklas till någons sorts multiple choice. Men så har jag inte förstått det. Det går att skriva uppsatser precis som idag fast man gör det på en dator.

Ur ett bredare perspektiv finns det många fler saker kring de nationella proven som Åsa Fahlén vill se förändras. Hon ser det här som ett utmärkt tillfälle att göra en översyn.

– Jag skulle ju vilja att man tittar på om de verkligen måste vara så omfattande som de är idag. De har växt både i antal och omfång. Balansen måste ses över så man inte mäter mer än man undervisar. Jag tror det finns en samlad erfarenhet i lärarkåren som man bör lyssna på här, säger hon.

Kommentera