Ny i yrket

Nätverk ger råg i ryggen

Det är upp till den enskilda skolan att se till att nyutexaminerade lärare får en bra introduktion. Då kan det vara en fördel att nätverka med andra i samma situation. Det gäller både nya lärare och deras mentorer.

Inom ramen för Mentorsnätverket i Stockholms stad får de som är mentorer för nyutexaminerade lärare träffa andra mentorer. Och som ny lärare finns möjligheten att träffa andra i samma situation. Helena Hemberg Lind, lärare i svenska på Djurgymnasiet i Liljeholmen, är en av fem nätverksledare inom projektet. Hon berättar att man under nätverksträffarna både diskuterar hur man rent praktiskt ordnar introduktionsåret för nya lärare men att man också lyfter olika svårigheter som mentorer och nya lärare kan stöta på. 

– Som nyexaminerad lärare kan man få stöd i vad man har rätt kräva och det är extra viktigt eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för hur introduktionen ska se ut. Genom att träffa andra kan man få lite råg i ryggen, ”jag vet minsann att på den och den skolan träffar man sin mentor si och så ofta”, säger Helena Hemberg Lind.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm startade Mentorsnätverket 2012. Då var ett genomfört och godkänt introduktionsår en förutsättning för att få lärarlegitimation. Man vände sig då bara till mentorer men sedan i våras är även deras adepter välkomna till träffarna som äger rum två gånger per termin. Nätverkshandledarna arbetar inom grundskola och gymnasium, både inom kommunen och på fristående skolor. 

Sedan 1 juli i år kan nyutexaminerade lärare ansöka om lärarlegitimation direkt efter examen. Men rätten till introduktion och mentor består. 

– Det står i skollagen att man ska genomföra en introduktionsperiod med mentor men det finns en risk att introduktionsperioden inte får samma tyngd nu när kopplingen till legitimationen är borta. Men det är min gissning. Det ska bli intressant att höra vad våra deltagare säger om skolorna fortfarande tycker att det är viktigt att erbjuda det här. Risken är att det nu blir upp till nya lärare att själva driva på och säga att jag ska en mentor.

Att Mentorsnätverket i Stockholms stad kommer att fortsätta sitt arbete är klart. Utbildningsförvaltningen ser det som ett erbjudande till nya lärare och ett sätt att locka ny personal till kommunen, säger Helena Hemberg Lind. Och, tillägger hon, både mentorerna och deras adepter har mycket som de behöver prata om. 

Får alla nya lärare i Stockholm en bra introduktion. 
– De som kommer till oss har en mentor men sen kan mentorskapet se olika bra ut. En stressig arbetssituation kan göra det svårt att få till i praktiken. Det är inte styrt hur ofta man ska ses utan det är upp till varje mentor och skola. Men det är en komplex verklighet som man slängs in i som ny lärare och det är jätteviktigt att man får en bra introduktion.

Får mentorerna nedsättning i tjänst för sitt uppdrag? 
– Även det är väldigt olika mellan olika skolor. En del får nedsättning, en del får ekonomisk ersättning då det inte fungerar med en mindre tjänst. En del har fått höra att det ingår i tjänsten, säger Helena Hemberg Lind.

Det har också varit svårt att få ut information om att nätverket finns. 

– Våra chefer på förvaltningen försöker få ut information till rektorerna och det finns lite olika kanaler att sprida att vi finns. Vi har ju inte haft de nya lärarna så länge men sist var det bara sex, åtta stycken här och det är ju inte alla. Nu ska vi ha höstens första träff på torsdag, så får vi se hur många som kommer då. 

Första nätversträffen äger rum torsdag 18 september.

Kommentera