ne-demo
Utbildning

NE webbutbildar om sociala medier

Många lärare känner en osäkerhet kring vad som gäller på Internet och hur sociala medier kan användas i undervisningen. Det tar Nationalencyklopedin (NE) fasta på och satsar på webbaserade utbildningar för pedagoger.

Teknikutvecklingen ställer nya krav på lärarna. Hur hittar man till exempel trovärdiga uppgifter på Internet och vilka regler gäller för upphovsrätt?

­­– Vi har cirka 200 kommuner och många friskolor som kunder och märker att det finns många frågor kring sociala medier, källkritik och personuppgiftslagen. Därför tog vi fram den här utbildningen och vi har fått bra respons, säger Hubert Kjellberg, VD för Nationalencyklopedin.

I den webbaserade utbildningen kan pedagoger få praktiska exempel på hur de kan använda sociala medier för en mer inspirerande undervisning men också vad de kan mejla sina elever eller lägga ut på Facebook eller Twitter. Flera experter guidar, bland annat Patricia Diaz som skrivit läromedel om webben i undervisningen.

Utbildningssatsningen är den första i sitt slag för NE.

– Vi går mer mot att inte bara vara ett bolag för en databas utan också ha tjänster och utbildningar för pedagoger, säger Hubert Kjellberg. Vår tanke är att hela kommuner eller enskilda skolor ska kunna kvalitetssäkra sina pedagogers kompetens med hjälp av de här utbildningarna, säger Hubert Kjellberg.

Kommentera