Annons
Enligt en undersökning av SKR kommer de ekonomiska förutsättningarna att vara sämre i år än 2019.

Nedskärningar: ”För vissa kommuner är läget akut”

Publicerad 23 januari 2020

Relaterat

Nedskärningarna fortsätter att slå hårt mot skolan även i år.
– En del kommuner har extremt svårt att få ihop ekonomin, säger Annika Wallenskog som är chefsekonom på SKR.

Under det senaste året har det kommit larmrapport efter lamrapport om nedskärningar inom skolan. Lärare, elever, skolledare och föräldrar runt om i Sverige har demonstrerat och protesterat mot besparingarna, men med föga framgång. Klyftan mellan skolans uppgifter och resurser växer.

  • När Skolvärlden i höstas frågade LR:s kommunombud om deras kommun genomförde besparingar i grundskolan svarade 78 procent ja. Nästan 70 procent uppgav att det dessutom planeras att genomföras ytterligare nedskärningar under 2020.
  • När Sveriges Radio vid ungefär samma tidpunkt frågade de svenska kommunerna – förvaltningschefer med ansvar för grundskolan – om besparingar inom skolan uppgav tre av fyra att det sannolikt kommer att genomföras besparingar under 2020. Varannan skolchef bedömde att besparingarna kommer att leda till en minskning av antalet anställda per elev.
  • När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i höstas frågade de kommunala ekonomicheferna om deras bedömning för 2020 uppgav 79 procent att de ekonomiska förutsättningarna kommer att vara sämre än 2019 då uppskattningsvis en tredjedel av kommunerna gick med underskott trots stora besparingar.

Marcus Larsson.– Det blir utan tvekan fortsatta besparingar även i år. Alla kommuner som vi har undersökt har ett tuffare ekonomisk läge 2020 än vad de hade 2019. Det blir dessutom förmodligen ännu sämre under de kommande åren, berättar Marcus Larsson från tankesmedjan Balans som bland annat analyserar kommunala budgetar.

– Vi ser nu hur kommuner till och med börjar fundera på att säga upp lärare på grund av minskade budgetar.

En del kommuner hävdar att de inte sparar på skolan om de inte minskar på anslagen i nominella termer.

– Men kompenserar man inte fullt ut för prisökningar innebär det nedskärningar även om inte skolbudgeten minskar i absoluta tal. Det är dessutom fler och fler som helt nollar indexuppräkningen vilket innebär att lärarna i praktiken får betala för sina egna löneökningar.

Men staten ökar stödet till skolan, till exempel genom likvärdighetsbidraget?

– Tyvärr talar man sällan om hur ökningen av likvärdighetsbidraget har finansierats. Det har man nämligen gjort genom att man har tagit bort andra bidrag till skolan. Dessutom har utbildningsministern nu slopat kravet på att kommunens inte får skära ned på skolan om de vill få del av likvärdighetspengarna, säger Marcus Larsson.

Likvärdighetsbidraget är i år 4,9 miljarder kronor. Hur mycket pengar varje kommun har rätt att söka bestäms av hur stora behov den enskilda kommunen har. Pengarna ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

– Det blir lite som med satsningen på lärarassistenter. När jag är ute och pratar i kommunerna frågar jag ofta hur det ser ut med satsningen på lärarassistenter. Svaret jag brukar få är att man gör om elevassistenter till lärarassistenter för att få del av det statliga bidraget, säger Marcus Larsson. 

– I sak har det alltså inte skett någon annan förändring än ett namnbyte. Lärarnas arbetsbelastning till exempel, har inte minskat. Ändå kommer lärar-assistentreformen användas för att motivera ökad undervisningstid.

Mycket talar för att Sverige är på väg in i lågkonjunktur med stigande arbetslöshet, vilket kommer förvärra många kommuners ekonomiska situation ytterligare. Enligt SKR väntas svenska kommuner och regioner, trots skattehöjningar, sakna 43 miljarder kronor år 2023 om staten inte ökar bidragen mer än vad som redan beslutats.

– Vissa kommuner har i dag riktigt stora utmaningar. På några års sikt kommer alla kommuner att ha det, vilket delvis har att göra med att vi går in i en sämre konjunktur vilket leder till lägre skatteintäkter. Men också för att kostnaderna för framför allt barn, unga och äldre kommer att öka snabbare takt än skatteintäkterna, säger Annika Wallenskog.

Staten har både råd och behöver öka statsbidragen i snabbare takt än som nu görs.

I flera kommuner och län väntas dessutom antalet invånare i arbetsför ålder minska samtidigt som behovet av kommunala och regionala tjänster ökar.

– Staten har både råd och behöver öka statsbidragen i snabbare takt än som nu görs. Jag vet inte varför så inte sker. Det känns som om man är väldigt upplåst i politiska förhandlingar, säger Annika Wallenskog.

Enligt SKR bör flera av de riktade statsbidragen till kommunerna ersättas av generella.

– Bara inom skolan finns det 70 riktade bidrag. Om staten i stället skulle ge generella bidrag kan kommunerna satsa på det som de har behov av, vilket kan leda till en mer effektiv resursanvändning.

– I dag är dessutom allt fler kommuner som inte söker en del statsbidrag, varav en del för att de inte har råd att medfinansiera vilket ibland krävs. Eller så har de inte behov av just det som statsbidraget ska gå till, men av annat.

Många kommuner är små. Krävs det sammanslagningar?

– Rent ekonomiskt är det svårt att se att det skulle spara pengar. Väldigt många av de minsta kommunerna är stora till ytan. Slår man ihop dem behöver man ändå ha kvar verksamheten lokalt. Man kan inte låta barn åka tio mil till skolan, säger Annika Wallenskog. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons