svante

Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, skriver en replik som reder ut missförståndet kring LR:s hållning till friskolor.

Replik

Replik: ”Nej, vi är inte emot friskolor”

Replik. ”Friskolor utgör ett värdefullt inslag i Skolsverige, men ett eventuellt överskott ska återinvesteras i den egna verksamheten”, skriver Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en replik som reder ut missförståndet kring LR:s hållning till friskolor.

I sin debattartikel, ”Sverige behöver inte färre friskolor”, menar fritidspolitikern Liane Blom (L), som också är lokalombud för LR på Bergslagens Folkhögskola i Norberg, att Lärarnas Riksförbund ska representera alla medlemmar, inklusive lärare på friskolor. Det tycker vi också. Och det gör vi. Vi lyssnar till våra medlemmar i friskolor för att på bästa sätt kunna representera dem.

Men Lianes inlägg visar att det råder missförstånd, framförallt bland en del borgerliga politiker, kring Lärarnas Riksförbunds hållning till friskolor. Lärarnas Riksförbund var redan från början tydligt positiva till friskolereformen, och är det fortfarande. Vi tycker det är viktigt att lärare ska kunna välja andra arbetsgivare än de kommunala. Vi var också positiva till att friskolor skulle kunna bidra med pedagogiska alternativ till de kommunala skolorna. Den senare förhoppningen har tyvärr inte infriats i den utsträckning vi hade hoppats på – friskolorna konkurrerar snarare med de kommunala skolorna än att komplettera dem.

Att förbundet anser att vinst inte är en självklarhet i en skattefinansierad skola är inte detsamma som att vi skulle vara emot friskolor. Lärarnas Riksförbund anser att friskolor utgör ett värdefullt inslag i Skolsverige, men vi menar att eventuellt överskott ska återinvesteras i den egna verksamheten. Skattepengar ska inte kunna lyftas ut ur skolverksamheten eller gå till expansion utomlands.

Vi vet att lärare på friskolor ofta är mer nöjda med sin arbetssituation än lärare i kommunala skolor. Detta har vi all anledning att bejaka. Lönen är däremot ofta sämre. Vi menar att lönerna för behöriga och legitimerade lärare i friskolorna borde vara minst lika höga som de löner som betalas i kommunala skolor. Så är generellt sett inte fallet, som vi har visat i en undersökning.

Lärarnas Riksförbund arbetar för en statligt finansierad skola – för såväl kommunala skolor som friskolor. För oss är det viktigt att alla skolor har likvärdig finansiering, att varken kommunala skolor eller friskolor är beroende av kommunernas skiftande betalningsförmåga och ambitioner på skolområdet, något vi dessvärre upplever idag.

Svante Tideman, 1:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund

Kommentera