niclas_sjostrom

Niclas Sjöström undervisar i matematik och NO, 7–9 och FBK, på Klingsborgsskolan i Norrköping.

| Foto: Niclas Kindahl
Jag är lärare

Niclas: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Niclas Sjöström undervisar i matematik och NO, 7–9 och FBK, på Klingsborgsskolan i Norrköping. Här berättar Niclas varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag valde att utbilda mig till lärare för att jag gillar att hjälpa ungdomar och barn till en bra start i livet. En bra utbildning är en av förutsättningarna för att kunna få ett bra liv som vuxen. Barn föds med väldigt olika förutsättningar och därför är det viktigt att skolan är en plats där alla barn får en möjlighet att utvecklas. Utöver det så tror jag att det är få yrken där man skrattar så mycket som i läraryrket. Jag och eleverna har ofta väldigt roligt ihop inom undervisningens ramar.

  • Bästa stunden i veckan

– När man ser eleverna lyckas och själva blir medvetna om sin egen utveckling. Det kan både vara små och stora mål. Blicken i deras ögon när de känner ”jag kan ju!” är helt fantastisk och något som jag aldrig kan få för mycket av.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Skolan kan inte fortsätta vara en segregerad plats. Vårt mångkulturella samhälle ger oss en otroligt bra chans att skapa en skola med god integration. Alla elever tjänar på att få utvecklas i en skola där eleverna kommer från olika kulturer och samhällsskikt. Det skapar ovärderlig kunskap om andra människors likheter och olikheter i livet.

Kommentera