Fackligt

Norska lärarstrejken stoppad – av brandrisk på soptipp

"Vi är både provocerade och besvikna"

strejk sopberg Norge

Ett sopberg blev den norska lärarstrejkens död.

| Foto: Michal Urbanek/Shutterstock
Fakta om tvingande löneråd
  • Tvingande löneråd (tvungen lønnsnemnd) innebär att myndigheterna ingriper i en arbetsmarknadskonflikt och beslutar att den ska avgöras i löneråd, normalt i Nationella lönerådet (Rikslønnsnemnda).
  • Internationella konventioner bygger på att myndigheterna bara använder detta ingrepp när det råder fara för liv och hälsa eller av viktiga samhällsskäl.
  • Tvingande löneråd måste godkännas av riksdagen i varje fall.
  • När en konflikt tas upp i Nationella lönerådet kan en strejk inte fortsätta.
  • Nationella lönerådet består av en ordförande och åtta andra medlemmar, bland dem representanter för parterna i konflikt.
  • Nationella lönerådets beslut har samma effekt som kollektivavtal.

Källa: Store Norske Leksikon

Drygt 22 000 kommunalanställda i Norge hindras från att fortsätta strejka för högre lön eftersom att åtta av dem måste gå tillbaka till jobbet. Regeringen som tvingar fram stoppet hänvisar till fara för liv och hälsa.

Skolvärlden har rapporterat om att 17 500 medlemmar i norska lärarfacket Utdanningsforbundets tagits ut i strejk, som en del av centralorganisationen Unios kamp för högre löner åt kommunalanställda. Men nu är det färdigstrejkat efter att arbets- och socialminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) satt ner foten.

Torbjørn Røe Isaksen

– När konflikten kan medföra fara för liv och hälsa har jag inget annat val än att gripa in, säger han till norska NRK.

Faran för liv och hälsa som ministern hänvisar till handlar om en återvinningsstation i Fredriksstad som riskerade att självantända. Att det har någonting att göra med strejkande lärare beror på att det norska arbetsrättsliga systemet skiljer sig från det svenska. I Norge är det centralorganisationerna och inte de enskilda fackförbunden som äger strejkrätten, och flera yrkesgrupper strejkar därför gemensamt. En konsekvens av det är också att de slutar strejka gemensamt. Den norska riksdagen har makten att kalla parterna i en konflikt till tvingande löneråd (tvungen lønnsnemnd) om en konflikt sätter liv, hälsa och personlig säkerhet i fara, vilket man nu har gjort.

Totalt ska åtta medlemmar ur det norska Maskinistförbundet ha tagits ut i strejken vilket lett till att soporna på återvinningsstationen tillfälligt inte processas. Ministern hänvisar till en bedömning från brandförsvaret som säger att soporna kan självantända och skapa en särskilt svårbekämpad brand som skulle riskera brandmännens liv.

De fackliga organisationerna är kraftigt kritiska till ministerns ingripande, och menar att brandrisken är ett svepskäl, eller inte ens verklig. Maskinisterna beviljades i fredags dispens från att strejka av Unio, som menar att det var kommunernas organisation KS som avvisade möjligheten att lösa situationen i Fredriksstad.

– Vi är både provocerade och besvikna att en legitim strejk stoppas på det här sättet, säger Gry Camilla Tingstad, ordförande Utdanningsforbundet i Trondheim till NRK.

Unios förhandlare och strejkgeneral Steffen Handal är uppgiven.

– Jag talar för 380 000 Unio-medlemmar. 22 000 av dem har strejkat. Vi är uppgivna. Vi får höra att ”nästa gång är det er tur”. Men nu tar regeringen oss till ett obligatoriskt löneråd. Detta börjar bli allvarligt, säger han till NRK.

Den nu avblåsta lärarstrejken är den tredje i Norge på tio år. Skolvärlden rapporterade om strejken 2014 och även den aldrig genomförda strejken 2019.

Kommentera