laxa_elev_penna_skriva_810
390 miljoner

Nu kan alla få läxhjälp

Gratis läxhjälp till – nästan – alla elever, efter nytt beslut från regeringen.
– Skolorna får välja själva om de erbjuder det eller inte. Hade vi fått bestämma så hade det varit obligatoriskt för alla, säger Camilla Waltersson Grönwall (M).

Storleken på föräldrars plånböcker ska inte längre bestämma om eleven får läxhjälp eller inte.

I dag beslutade nämligen regeringen att skolhuvudmän kan ansöka om medel till att erbjuda gratis läxhjälp till elever i hela grundskolan utanför den vanliga skoltiden. Satsningen kostar från och med 2016 390 kronor miljoner årligen.

– Nu kan fler elever som behöver det allra mest få hjälp med läxor och mer tid vid sidan av schemat. Alla elever ska få den hjälp och den tid de behöver och nu får huvudmännen större möjligheter att uppfylla detta, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i en kommentar.

Men beslutet innebär att det inte blir obligatoriskt för skolorna att erbjuda läxhjälp, så det är inte säkert att alla elever får ta del av hjälpen.  

Skolvärlden har tidigare berättat om Moderaternas skolbudget som innehöll samma förslag – men som till skillnad mot regeringens innebar att skolhuvudmännen skulle vara tvungna att erbjuda läxhjälpen.

– Läxhjälpen är en viktig pusselbit för att höja elevernas kunskaper. Men vi vill att läxhjälpen i skolan ska vara obligatorisk att erbjuda och därmed likvärdig på riktigt, att alla barn ska ha lika möjlighet till samma kvalificerade hjälp oavsett föräldrarnas ekonomi och akademiska bakgrund. Men regeringen säger att det är upp till skolorna att välja själva, säger Moderaternas skolpolitiske talesperson Camilla Waltersson Grönwall till Skolvärlden.

Satsningen innefattar även att anslagen till ideella föreningar som erbjuder läxhjälp fördubblas från fyra till åtta miljoner kronor.

Kommentera