anna-ekstrom-21

Skolornas öppethållande ligger nu helt i regeringens händer.

| Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Coronaviruset

Nu kan regeringen stänga alla skolor

Riksdagen har klubbat lagändringen som flyttar beslutet från huvudmännen till regeringen.

Klockan 16 på torsdagen röstade en enhällig riksdag igenom en lagändring som ger regeringen egen makt att fatta beslut om att stänga landets grund- och förskolor. Den makten låg tidigare hos kommunerna och de fristående huvudmännen.

– Vi befinner oss i en mycket allvarlig situation och vi måste planera för extraordinära åtgärder, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen avser inte att genast använda den nyvunna makten till att stänga skolorna.

 – I det här läget är det inte aktuellt med en skolnedstängning. Om vi skulle hamna där så kommer vi att säkerställa att familjer får sin ekonomi tryggad i en sådan situation, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till TT.

Regeringens budskap har under hela krisen varit att så länge expertmyndigheterna inte rekommenderar att skolorna stängs kommer de förbli öppna. På tisdagen kom så rekommendationen att alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor går över till distansundervisning. Samtidigt uppmanades grundskolans huvudmän att lägga in en högre växel på sina förberedelser inför en stängning även av dem.

– Föräldrar med samhällsviktiga funktioner måste fortsätta kunna gå till jobbet om skolorna stängs. Kommunerna har det här ansvaret och planering för det pågår runt om i Sverige. Jag vill uppmana kommunerna att snabba på det arbetet, sade Anna Ekström då.

Regeringen vidhåller att det än så länge inte är dags att stänga grundskolorna. Skulle läget förändras och man beslutar att stänga skolorna ska personer i yrken som bedöms som samhällskritiska fortfarande ha rätt till barnomsorg. Barn i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl ska få möjlighet till förskola och fritidshem.

Samtliga riksdagspartier röstade för att ge regeringen makten över skolornas öppethållande. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson går längre än så och kräver att regeringen går emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stänger skolorna omedelbart.

– Det är uppenbart att andra länder har agerat mycket mer kraftfullt, säger han till Svenska Dagbladet.

Samtidigt får regeringen stöd för sin linje av bland andra Liberalernas utbildningspolitiske talesperson Roger Haddad.

”Så länge det bara går ska vi inte stänga skolor” skriver han på twitter i samband med omröstningen.

Lagändringen träder i kraft lördagen den 21:a mars.

Kommentera