hhk_studenter

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Lärarbristen

Nu ska fler kunna bli lärare

Regeringen vill öppna fler vägar till läraryrket. Därför ska nu fler kunna få befintliga kunskaper validerade eller vidareutbildas för att bli behöriga lärare.

Sju lärosäten får i uppdrag att ta fram och använda metoder för att validera reell kompetens, alltså låta personer tillgodoräkna sig tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet i bedömningen för att bli behöriga lärare. Dessutom ska lärosätena erbjuda korta ämneskurser för personer som söker till en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för akademiker men idag nekas på grund av att de saknar enstaka poäng.

– Vi har ungefär 1 500 sökande till KPU varje år som inte får gå där för att de saknar någon poäng i ämneskunskapen. Tanken är att de istället ska kunna påbörja KPU:n samtidigt som de läser in den saknade ämneskunskapen. Har du till exempel en journalistutbildning i grunden men saknar någon poäng i svenska så kan du läsa in det samtidigt som du går KPU:n, eller få det validerat att du redan har den kunskapen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Skolvärlden.

Lärosätena ska även utforma kurser för att höja kompetensen hos personer som redan jobbat i skolan, exempelvis lärarassistenter eller obehöriga lärare. Enligt utbildningsdepartementets egna uträkningar saknas 45 000 lärare de närmsta fem åren.

Kan de här åtgärderna göra något mer åt lärarbristen än att skrapa på ytan?

– Det är väldigt svårt att uppskatta hur många som kan komma att beröras. Men de 1500 som idag inte kommer in på KPU är en siffra. Sen har vi många som jobbar som obehöriga idag, som kan få den kompetens de saknar. Det här är en av många pusselbitar för att komma till rätt med lärarbristen, och även se till att de om jobbar inom skolan har hög kompetens, säger Helene Hellmark Knutsson.

Regeringen skjuter till 50 miljoner kronor till de sju lärosätena för arbetet. Resultatet av uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022, och Helene Hellmark Knutsson vill se aktivitet direkt.

– Förhoppningen är att det ska vara gång så snart som möjligt, så att vi ser studenter på plats redan nästa år, säger hon.

Arbetet ska ledas av Umeå universitet och genomföras tillsammans med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna.

Kommentera