beo_hd_klassrum

Högsta domstolens utfall blir prejudicerande.

Lärarbefogenheter

Nu ska HD avgöra fallet med BEO-anmälde läraren

Läraren som lyfte en elev ur vägen har friats i tingsrätt och hovrätt. På onsdagen avgörs den slutgiltiga rättegången i högsta domstolen.

I november 2017 blockerade elever på en högstadieskola i Lidköping framkomligheten i rasthallen genom att ställa dit en soffa. Två elever låg i soffan och vägrade flytta på sig trots upprepade tillsägningar från personal. Till slut tog en lärare tag i en av eleverna och lyfte denna ur soffan.

Det fysiska ingripandet innebar en kränkning av eleven, menar BEO (Barn- och elevombudet), som vill att kommunen betalar 10 000 kronor i skadestånd, vilket Skolvärlden skrivit om tidigare. Eleven hade särskilda behov och omfattades av en handlingsplan som dikterade att personal skulle använda lågaffektivt bemötande – något som den anmälde läraren inte informerats om före incidenten.

Fallet har prövats i två insatser, och såväl tingsrätt som hovrätt har friat läraren. Högsta domstolens utslag kommer att bli prejudicerande för liknanden fall i framtiden.

I september 2019 berättade den anmälde läraren i Skolvärlden om vad som hände och hur rättsprocessen påverkat honom. Idag avböjer han att kommentera saken ytterligare. Men i september sade han att han förväntar sig att högsta domstolen gör samma bedömning som tidigare instanser.

Lärare låter bli att ingripa av rädsla

– Det känns delvis som ett slöseri med resurser, för jag vet hur mycket problem samhället har med kriminalitet och dylikt och det här tar massor av tid och resurser. Samtidigt förstår jag att det är bra med ett prejudikat, men jag tycker att de två domarna från lägre instanser har varit så oerhört tydliga så jag tycker egentligen inte att det ska behövas, säger han.

Läs hela intervjun med läraren här.

Fallet blev mycket uppmärksammat under 2019, vilket ledde till att BEO fick kraftfull kritik för sitt agerande från såväl lärare, politiker, och ledarskribenter som från sina egna utredare och jurister. I korthet menar kritikerna att BEO genom att driva den här typen av rättsprocess riskerar att skrämma lärare från att ingripa för att upprätthålla ordningen i skolan.

Kritiken ledde fram till att regeringen beslutade att utreda BEO:s roll, vilket välkomnas av Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

– Jag tycker att det är bra. För det är helt klart så att det finns mycket osäkerhet kring vad det är som gäller, om man ser ur ett lärarperspektiv. Det finns undersökningar som visar att lärare låter bli att ingripa. Trots att man tycker att man borde så låter man bli på grund av rädsla att bli anmäld, säger hon.

Kommentera